5. oktobrī notiks lokālplānojuma “Jaunparks” publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme

04.10.2021.
Atgādinām – rīt, 5.oktobrī plkst. 17.00, notiks lokālplānojuma “Jaunparks” tiešsaistes sanāksme video konferences režīmā Zoom vidē.
Sanāksmes tiešraide tiks pārraidīta Ādažu novada pašvaldības un lokālplānojuma izstrādātāja Grupa93 Facebook lapās. Lai saņemtu aktīvā sanāksmes dalībnieka piekļuves saiti Zoom sapulcei, interesentiem lūdzam iepriekš reģistrēties: https://ej.uz/AdazuLPsanaksme
Jau iepriekš ziņots, ka lokālplānojuma publiskā apspriešana uzsākta 8.septembrī un turpināsies līdz 20.oktobrim. https://ej.uz/tqfz Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties portālā geolatvija.lv vai klātienē, Ādažu novada Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, iepriekš piesakoties, tālr.67996490. Rakstiskus priekšlikumus līdz 20. oktobrim var iesniegt e-pastā: buvvalde@adazi.lv, kā arī, sūtot pa pastu Ādažu novada būvvaldei, (Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 ) vai reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv. Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
Jaunparka teritorija