5.-9.klašu skolēni no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm un visi 1.-4. klašu skolēni aicināti saņemt pārtikas paku 40 eiro vērtībā

28.04.2020.

5.-9.klašu skolēni no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm un visi 1.-4. klašu skolēni aicināti saņemt pārtikas paku 40 eiro vērtībā 

Lai sniegtu atbalstu ģimenēm ārkārtas situācijas laikā, kamēr mācību process skolās norit attālināti un vecākiem radušies negaidīti papildu izdevumi līdzšinējo skolas brīvpusdienu vietā, pašvaldība novirzījusi brīvpusdienu līdzekļus ģimeņu ar bērniem atbalstam pārtikas pakas veidā. Pārtikas pakas 40 eiro vērtībā pienākas visiem novadā deklarētajiem 1.-4. klašu skolēniem. Tāpat pārtikas pakas saņems novadā deklarētie 5.-9.klašu skolēni no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, arī tie, kuri ikdienā mācās citur, nevis Ādažu skolās.

Maksimālas vīrusa izplatības mazināšanas un higiēnas normu ievērošanas dēļ, kā arī, ņemot vērā lielo skolēnu skaitu novadā, kas būtu jāapkalpo, un līdzšinējo citu pašvaldību pieredzi, kad grūtības rada savlaicīga pusdienu izvadāšana, pieņemts lēmums par atbalstu pārtikas paku, nevis siltu pusdienu veidā.

Ādažu vidusskola un Ādažu Brīvā Valdorfa skola saviem audzēkņiem tuvākajās dienās e-klasē nosūtīs informāciju un anketu aizpildīšanai vecākiem par pārtikas paku saņemšanu.

Lai pārtikas paku saņemtu novadā deklarētie 5.-9.klašu skolēni no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuri nemācās Ādažu skolās, un tie visi novadā deklarētie 1.-4. klašu bērni, kuri nemācās ne Ādažu vidusskolā, ne Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā, lūdzam vecākus vai bērnu likumiskos pārstāvjus līdz 30. aprīļa plkst.12.00 elektroniski aizpildīt aptaujas anketu par piekrišanu pārtikas pakas saņemšanai: APTAUJAS ANKETA.

Pēc anketu saņemšanas skolas ēdinātājs informēs vecākus par laikiem, kad pārtikas pakas būs iespējams saņemt pēc ēdinātāja izstrādātā laika grafika. Pārtikas pakas tiks izsniegtas Ādažu vidusskolā (Gaujas ielā 30), nodrošinot visus piesardzības pasākumus.