31. maijā no plkst. 14.00 līdz 18.00 Atvērto durvju diena Ādažu Mākslas un mūzikas skolā

27.05.2019.

Ādažu Mākslas un mūzikas skola mīļi gaida visus interesentus, lai iepazīstinātu ar programmām, kādas skolā iespējams apgūt. Ādažu Mākslas un mūzikas skolā var apgūt dažādu instrumentu spēli, dziedāšanu, mākslas vai dejas pamatus. Iepazīties ar skolu, tās piedāvāto programmu saturu, kā arī ar skolotājiem  varēs Atvērto durvju dienā, 31.maijā no plkst. 14.00-18.00. Šajā dienā varēs sagatavoties arī iestājpārbaudījumiem.

Uzņemšanas pārbaudījums – 3.jūnijā no plkst. 14.00-18.00. Plašāka informācija par uzņemšanas kārtību un prasībām -www.adazumms.lv