18. novembrī – Mazā biznesa diena! Aicinām novada uzņēmumus reģistrēties dalībai www.mazabiznesadiena.lv

14.11.2017.

Latvijas Biznesa savienības iniciatīvas “Atbalsti mazo biznesu” ietvaros šogad Mazā biznesa diena notiek 18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas gadskārtā.

Iniciatīvas “Atbalsti mazo biznesu” mērķis ir pēc iespējas plašāk parādīt uzņēmīgu un radošu cilvēku veikumu, novērtēt viņu ieguldījumu valsts kopējā attīstībā un sniegt impulsu turpmākajam darbam.

Iniciatīva 2017. gadā pulcējot vairāk kā 5800 uzņēmumu, kuri iepazīstina ar sevi bezmaksas interneta platformā www.mazabiznesadiena.lv

Pašlaik mikro un mazie uzņēmumi veido vairāk nekā 94% no kopējā Latvijā reģistrēto uzņēmumu skaita. Puse no uzņēmumiem reģistrēti galvaspilsētā, bet vēl 21% -Pierīgā. Pēdējos gados mikro un mazo uzņēmumu rentabilitāte bijusi par aptuveni 15% zemāka nekā valstī vidēji. Redzam, ka mikro un mazie uzņēmumi ir nozīmīgi darba tirgū, jo ik gadu tiek radītas jaunas darba vietas jaunizveidotajos uzņēmumos, savukārt tirgū jau strādājošie uzņēmumi paplašina savus darbības apjomus, piesaistot jaunus darba ņēmējus. Lursoft aprēķinājis, ka no visiem Latvijas uzņēmumos strādājošajiem darbiniekiem 468,13 tūkstoši personu jeb 66,48% pagājušā gadā strādājuši tieši mikro un mazajos uzņēmumos.

Latvijas Biznesa savienība atgādina, ka pagājušajā gadā pirmo reizi sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tika izveidots indekss “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība”, kurā no 119 pašvaldībām iesaistītās 80, tajā skaitā Ādažu pašvaldība, sniedzot pašnovērtējumu par aktivitāti uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras veidošanā. Indeksi vietējās un reģionālās nozīmes attīstības centriem un republikas nozīmes pilsētām tiks aktualizēti 2018.gadā- Latvijas simtgadē.

Lai piedalītos 2017. gada Mazā biznesa dienā, aicinām novada uzņēmumus reģistrēties interneta platformā dalībai www.mazabiznesadiena.lv , kā arī izmantot šajā saitē pieejamos rīkus (veidot plakātus, izmantot mārketinga materiālus, pastāstīt citiem par savu labo pieredzi u.c.), kā arī saņemt uzlīmes Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

Vienlaikus informējam, ka š.g. 17. novembrī Rīgā notiks Mazā biznesa dienas sagaidīšanas konference, kas tiks translēta internetā: http://mazabiznesadiena.lv/video-tiesraide

Tiekamies Mazā biznesa dienā 18. novembrī visā novadā!