18.augustā Ādažos viens no vērienīgākajiem notikumiem izglītībā – “Skola2030” izglītības konference

06.08.2020.

18.augustā Ādažos norisināsies viens no vērienīgākajiem notikumiem izglītībā –  “Skola2030” izglītības konference, lai visām projekta “Skola2030” pilotskolām pateiktos par padarīto un smeltos jaunas idejas jaunajam mācību gadam. Konferences nosaukums “Mūsu skola katram skolēnam” nes tās galveno ideju un vēsti, ka skolai jābūt vietai, kur katrs bērns neatkarīgi no savam spējām, prasmēm, interesēm un rakstura var justies droši un saņemt atbalstu, lai mācītos.

Arī Ādažu vidusskola bija viena no pirmajām pilotskolām Latvijā, kas sāka darboties projektā “Skola2030”!

Konference vienlaikus norisināsies Ādažu vidusskolā, Ādažu sākumskolā un Ādažu Kultūras centrā un tajā piedalīsies ap 1000 skolotāju un vadības komandas pārstāvju, kuri piedalījās aprobācijā, kā arī pašvaldību pārstāvju, kuri atbalstījuši pilotskolu komandas un kuru loma šajā procesā bijusi ļoti nozīmīga.

“Skola 2030”