12.februārī aicinām uz publiskās apspriešanas sanāksmi par teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu

12.02.2018.

Aicinām interesentus uz publiskās apspriešanas sanāksmi pirmdien, 12. februārī plkst. 18:00 Ādažu novada pašvaldības administratīvās ēkas Ceriņu zālē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.

2017. gada 22. decembrī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.286 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām”.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018. gada 29. janvāra līdz 2018. gada 19. februārim.

Ar teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju (redakciju 3.0) un Vides pārskata projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu no 29.janvāra varēs iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv, sadaļā Teritorijas plānojums un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidoto redakciju lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv, vai arī, reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) https://geolatvija.lv
Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2018. gada 19. februārim.

 

Foto: Ilze Filipova