Priekšsēdētāja Karīna Miķelsone apmeklē jauno pirmsskolas izglītības iestādi Salaspilī, lai izzinātu labās prakses piemērus, plānojot Ādažu jauno pirmsskolas izglītības iestādi

26.01.2023.

Lai izzinātu labākos prakses piemērus, Ādažu novada pašvaldības priekšsēdētāja Karīna Miķelsone ar Attīstības nodaļu un pašvaldības speciālistiem šodien devās darba vizītē uz Salaspili, apmeklējot jauno pirmsskolas izglītības iestādi un tās struktūrvienību “Septītais bērnudārzs”. Vizītes laikā vadība un speciālisti iztaujāja Salaspils pašvaldības vadību un speciālistus par jaunās pirmsskolas izglītības iestādes projektēšanu, būvniecību, izaicinājumiem un ikdienas darba organizēšanas jautājumiem. Vizītes mērķis bija aizgūt labākos risinājumus, plānojot jaunu izglītības iestādi Ādažu novadā.

Ādažu novads, kas teritorijas platības ziņā ir otrs mazākais novads Latvijā, ir arī viens no “jaunākajiem” novadiem – iedzīvotāju vidējais vecums tajā ir 39 gadi. Vecumā līdz 6 gadiem ir katrs desmitais Ādažu novada iedzīvotājs – 2022.gada sākumā tie bija 2077 bērni.

Ādažu novadā 2022.gada 1.jūlijā bija deklarēti 23803 iedzīvotāji. Un kā liecina informācija par iedzīvotāju skaita izmaiņām iepriekšējos gados, šim rādītājam ir tendence pastāvīgi palielināties – vidēji par 3,7% gadā.

Kā informējām iepriekš, lai iespējami efektīvāk risinātu problēmu ar vietu pieejamības ierobežojumiem gan pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, gan vispārējās izglītības iestādēs mūsu novadā, pašvaldība Podniekos paredz izveidot jaunu izglītības iestādi, kas sniegtu pakalpojumus gan pirmsskolas izglītībā, gan arī vispārējā izglītībā.

Ādažu novada pašvaldība pagājušajā gadā veica tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrādi efektīvai pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanas modeļa attīstībai novadā. Kā optimāls risinājums tika piedāvāts izveidot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi Podniekos.

Izvērtējot dažādas alternatīvas efektīvākā pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanas modeļa noteikšanai, tika ņemti vērā dažādi faktori. Viens no būtiskākajiem faktoriem bija ģeogrāfiskais un tieces areāls ar lielāko pirmsskolas vecuma bērnu skaitu noteiktās apdzīvotās vietās un rindā esošajiem bērniem pēc noteiktas apdzīvotas vietas. Ne mazāk svarīgs faktors bija arī fakts, ka Ūbeļu ielā 18 pašvaldībai pieder nekustamais īpašums, kas 2021.gadā tika iegādāts tieši izglītības funkciju nodrošināšanai.