Uzņemšana Ādažu Mākslas un mūzikas skolā – 21. un 22.augustā

17.05.2017.

Iestājpārbaudījumi Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, kā arī dokumentu iesniegšana notiks 21. un 22. augustā. Laiks tiks precizēts, informācija būs pieejama Mākslas un mūzikas skolas mājas lapā www.adazumms.lv . Līdzi jāņem dzimšanas apliecība vai pase un jāaizpilda noteiktas formas iesniegums.

Skolā tiks uzņemti audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmās:

  • Mākslas nodaļā:  7 g. v. sagatavošanas kurss, 8 g. v. I kurss
  • Mūzikas nodaļā:
    • 6 gadīgajās izglītības programmās (pūšaminstrumentu spēle, sitaminstrumentu spēle, kokles, ģitāras, akordeona spēle )  no 8 līdz 10 g. v.
    • 8 gadīgajās izglītības programmās (klavierspēle, vijoļspēle, čella spēle, vokālā mūzika – kora klase ) –  7 g. v.
  • Dejas programmā – 7 g. v.
  • Sagatavošanas klase – 6 g. v. (instrumenta spēle, māksla, deja )

Plašāka informācija par uzņemšanu un iestājpārbaudījumiem Ādažu Mākslas un mūzikas skolas mājaslapā www.adazumms.lv