a a a

Uzņēmējdarbība

 • Lauku Atbalsta dienests aicina pieteikties atbalsta programmai “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”. Pieteikšanās termiņš no 1.līdz 31.augustam.
  Atbalsta mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

 • Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 26. jūnija līdz 2017. gada 24. jūlijam.

  Ar teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties sadaļā Būvniecība/Teritorijas plānojums un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.

 • Viena no zaļināšanas maksājuma prasībām ir ekoloģiski nozīmīgas platības izveide. Respektīvi, lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība saimniecībā ir lielāka par 15 hektāriem, ir jānodrošina ekoloģiski nozīmīgas platības izveide platībā, kas atbilst vismaz 5% no aramzemes. Latvijā par ekoloģiski nozīmīgu platību tiek atzītas laukmales, kā arī zeme, ko aizņem koku un krūmu puduri, dižkoki, papuve, slāpekli piesaistošie kultūraugi, starpkultūras vai zālāju pasēja.

 • Arī šogad turpināsim tradīciju un Latvijas Valsts svētku pasākuma laikā godināsim novadniekus, kas dara vairāk, kā to prasa pienākums, iedvesmo citus vai ik dienas veic mazos varoņdarbus, kas kādam citam ir milzu palīdzība grūtā brīdī. Palīdzi pamanīt mums tādus brīnišķīgus cilvēkus un kopā pateiksim viņiem PALDIES!

 • Ādažu novada dome aicina iedzīvotājus un uzņēmumus pieteikties konkursā “Sakopta vide Ādažu novadā 2017”.

  Konkursa mērķis – noskaidrot sakoptākos īpašumus novadā, veicināt Ādažu novada teritorijas sakopšanu, motivēt iedzīvotājus būt atbildīgiem par īpašuma sakārtošanu.

  Konkursa rīkotājs ir Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļa.

 • 2017. gada 23. maijā Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.110 Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām.

  Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 26.

 • Turpinot 2016. gadā uzsākto Ādažu novada domes iniciatīvu, š.g. 18.aprīlī tika izsludināts konkurss “Ādažu novada jauno uzņēmēju konkurss 2017”.
  Konkursa mērķis – veicināt jaunu uzņēmēju darbību Ādažu novadā, sekmējot darbavietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu.
  Projektus Konkursā var iesniegt fiziska persona, kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants.

 • ”Duni” papildinājis tirdzniecības centra “Apelsīns” veikalu klāstu. Veikals strādā katru dienu no plkst. 10.00 līdz 21.00.  “Duni” pārstāvis Arno Strods informē, ka plašā sortimentā pieejami kvalitatīvi vienreizējie trauki (gan papīra, gan plastmasas), ko iespējams saskaņot ar galdautiem un svecēm, lietusmēteļi, lietussargi, āra sveces, lukturīši, galda un telpu dekorācijas, trauki, preces mājai un dārzam, karnevāla preces, tāpat pieejama arī hēlija balonu uzpildīšana.

 • “Pica Lulū” picērija Ādažos ir klāt! Picērija strādā 24h diennaktī! Ar picām iespējams mieloties gan uz vietas, gan arī pasūtīt! Picērija atrodas Gaujas ielā 8, bijušās kafejnīcas “MadCafe” telpās.