a a a

Poligons 2

1999. gada 10. martā Ministru kabinets Aizsardzības ministrijas valdījumā nodeva zemi 7784 hektāru platībā un 150 ēkas, kas atradās Ādažu un Sējas pagastu teritorijās. Ādažu poligonu izmanto kaujas šaušanas un taktiskajām mācībām.

Ādažu poligona teritorijā ietilpst aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” (turpmāk arī AAA „Ādaži”), kas veido 78% no aktīvā militārā poligona teritorijas. Atšķirībā no citām aizsargājamajām teritorijām Latvijā,   AAA „Ādaži” teritorijā dabas aizsardzība nav vienīgā teritorijas izmantošanas prioritāte, nepārtraukti notiekošās militārās mācības gan palīdz uzturēt dažādas dabas vērtības (daļai aizsargājamo sugu sabiedrību un biotopu nepieciešami regulāri traucējumi, ko rada militārā darbība), gan var tās potenciāli apdraudēt. Lai sabalansētu militārās darbības un dabas aizsardzības intereses, poligona teritorijai ir izstrādāts dabas aizsardzības zonējums, kurā izdalītas stingras aizsardzības un ierobežotas darbības aizsargājamās dabas teritorijas ar pilnīgu vai daļēju militārās (civilās) darbības aizliegumu.

Visa Ādažu poligona apmeklētājiem nepieciešamā informācija ir redzama uz informācijas stendiem, kas izvietoti pie galvenajiem poligona ceļiem. Lai nepieļautu nesankcionētu iekļūšanu kaujas šaušanas zonā, uz galvenajiem ceļiem ir izveidoti poligona apķēdējuma posteņi.

Poligonā aizliegts ieiet un iebraukt bez saskaņošanas ar Ādažu poligona administrāciju. Bez saskaņošanas atļauts pārvietoties pa koplietošanas ceļiem, kuri norādīti kartē. Aizliegts arī fiziski aiztikt neeksplodējušu munīciju vai citus bīstamus priekšmetus – tos atrodot, priekšmeta atrašanās vieta jāiezīmē un nekavējoties jāziņo Ādažu poligona administrācijai.