a a a

Ādažu Sporta laureāts 2016

Aicinām pieteikt pretendentus konkursam “Ādažu sporta laureāts 2016”!

Gada nogalē atskatīsimies uz paveikto sporta jomā, izvērtēsim sportiskos sasniegumus un panākumus novadā. Lai godinātu mūsu novada labākos sportistus, trenerus, komandas, notikumus, skolotājus, uzlecošās zvaigznes sportā, aicinām pieteikt savus pretendentus sporta laureāta balvai līdz 2.decembrim!

sporta-laureats-2015_foto_sanda-tutere2015.gada sporta laureāti. Foto: Sanda Tūtere

Pasākumā “Ādažu sporta laureāts 2016 “ 16.decembrī pasniegsim balvas sekojošās nominācijās:

 • Ādažu labākais sportists.
 • Ādažu labākā sportiste.
 • Labākā jaunā sportiste.
 • Labākais jaunais sportists.
 • Ādažu labākā komanda.
 • Ādažu labākais treneris.
 • Uzlecošā zvaigzne sportā.
 • Gada notikums sportā.
 • Gada sporta skolotājs.
 • Gada sporta atbalstītājs.
 • Aktīvākais sporta klubs.

Par Sporta laureāta pretendentiem var būt sporta organizāciju sportisti, kuri 2015./2016. gada sezonā sasnieguši augstus sportiskos rezultātus, veicinājuši sporta attīstību Ādažos, popularizējuši Ādažu un Latvijas vārdu pasaulē, Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skolas, sporta klubu treneri, sporta skolotāji. Par uzlecošo zvaigzni sportā var kļūt sporta organizāciju sportists līdz 25 gadiem ar izciliem sportiskiem rezultātiem 2015./2016. gada sezonā. Savukārt par pretendentu nominācijai ,,Aktīvākais sporta klubs” var kļūt klubs, kas aktīvi darbojas novada sporta dzīvē, organizē sporta sacensības, trenē jaunatni, gatavo augstas klases sportistus un kura sportisti izcīnījuši augstas vietas novada, valsts, starptautiskās sacensībās.

Aicinām izvirzīt arī savas iecienītākās sportiskās sacensības, kas norisinājušās Ādažos 2015./2016. gada sezonā, balvai “Gada notikums sportā”! Tāpat pasniegsim balvu nominācijā ,,Gada atbalstītājs” – juridiskai vai fiziskai personai, kas sniegusi atbalstu sportistu vai komandu sagatavošanā augstu rezultātu sasniegšanā, kā arī atbalstu novada vai starptautisku sacensību organizēšanā.

Pieteikumi jāiesniedz Ādažu novada domes Sporta daļā, Gaujas iela 30, Ādažos, Ādažu bērnu jaunatnes sporta skolā, Gaujas iela 30, Ādažos, vai elektroniski: peteris.sluka@adazi.lv, sporta.skola@inbox.lv līdz 2016.gada 2.decembrim, vienā eksemplārā, slēgtā aploksnē ar norādi – „Konkursam „Ādažu sporta laureāts 2016”. Foto vai videomateriālus var nosūtīt uz e-pastu: peteris.sluka@adazi.lv vai sporta.skola@inbox.lv

Ar konkursa nolikumu variet iepazīties ŠEIT.

Pieteikuma veidlapas.

 

Aicinām pieteikt pretendentus naudas balvu saņemšanai sportā!

līdz 1.novembrim Ādažu novada sportisti, sporta klubi un iedzīvotāji aicināti iesniegt sporta daļā pretendentu sarakstu naudas balvu saņemšanai sportā atbilstoši nolikumam ,,Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām”. Naudas balvas piešķir, lai godinātu sportistus un trenerus par izciliem sasniegumiem oficiālās sporta sacensībās iepriekšējā gada laikā.

Tāpat arī aicinām iesniegt priekšlikumus 2017.gadam par finansiālo atbalstu dalībai sacensībās un par līdzfinansējumu sacensību rīkošanai novadā. Finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās paredzēts transporta izdevumiem, dalības maksai, treniņnometnēm, telpu nomai, apdrošināšanai un citiem ar dalību sporta sacensībās saistītiem izdevumiem.

Tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu sporta sacensību organizēšanai ir fiziskai vai juridiskai personai, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem novada administratīvajā teritorijā organizē sporta sacensības.

Pretendēt uz domes finansiālo atbalstu var Ādažu novadā deklarēti individuālo sporta veidu sportisti, sportistu komandas, kuras pārstāv Ādažu novadu un kurās ne mazāk kā puse no dalībniekiem ir deklarēti Ādažu novadā, Uzņēmumu reģistrā reģistrētas juridiskas personas, kuru pamatdarbības vieta ir Ādažu novads,  fiziskas personas, kas nodrošina sporta aktivitātes novada iedzīvotājiem.Naudas balvu piešķiršanas apliecinājumus svinīgi paziņosim pasākumā „Ādažu sporta laureāts 2016” 16.decembrī Ādažu Kultūras centrā.

Nolikums  ,,Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām”

Pieteikuma veidlapas