a a a

Ārpusskolas pasākumi

Šajā sadaļā tiks apkopota informācija par ārpusskolas pasākumiem daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kur bērnus audzina viens vecāks, ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, trūcīgām ģimenēm, aizbildnībā, audžuģimenē vai aprūpes iestādēs dzīvojošiem bērniem.

 

Uz šo brīdi nav piedāvājumā neviena šāda pasākuma.