Vēl līdz trešdienai, 2.augustam, iespēja pieteikties konkursam “Sakopta vide Ādažu novadā 2017” un iegūt balvu!

31.07.2017.
Foto no iepriekšējo gadu konkursu arhīva

Ja esi skaista dārza saimnieks, viens no iedzīvotājiem, pie kura daudzdzīvokļu mājas plešas sakopts pagalms, vai arī uzņēmuma īpašnieks, kura teritorija var lepoties ar skaistu un sakoptu vidi, tieši Tavu pieteikumu gaidām dalībai konkursā “Sakopta vide Ādažu novadā 2017”!

Kaimiņi un draugi, piesakiet konkursam īpašumus, ko ir vērts apskatīt, iecelt saulītē, kuru saimnieki ieliek sirdi un dvēseli savas apkārtnes uzkopšanā. Lai katra radītais košums ir labs piemērs un motivācija līdzināties, lai veselīgais sacensību gars veicina čakli pastrādāt savos dārzos un Ādažu novads kļūtu par vienu no skaistākajiem un sakoptākajiem novadiem Latvijā!

Konkursam var pieteikt fizisku un juridisku personu īpašumus Ādažu novada administratīvajā teritorijā šādās nominācijās:

“Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta”;
“Sakoptākais daudzdzīvokļu māju īpašums vai cita koplietošanas teritorija”;
“Sakoptākā biznesa vide”.

Pieteikt īpašumus konkursam var līdz šā gada 24. jūlijam.

Konkursa rīkotājs – Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļa.

Ādažu novada domes izpilddirektora izveidota neatkarīga konkursa rezultātu izvērtēšanas komisija vismaz 5 locekļu sastāvā veiks pieteikto īpašumu apskati dabā laikā no 24. jūlija līdz 18. augustam.

NOLIKUMS

PIETEIKUMS

VĒRTĒŠANAS LAPA