a a a

Vakances

Ādažu novada dome aicina darbā Ādažu pašvaldības policijas kārtībnieku uz pilnu slodzi

Prasības pretendentam:

 • Atbilstība likuma „Par policiju” 21.panta 1.daļas prasībām.
 • Teicamas latviešu valodas prasmes.
 • Iepriekšēja darba pieredze pašvaldības policijā (tiks uzskatīta par priekšrocību).
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogramma).
 • Normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības policijas darbu, pārzināšana.
 • Lietvedības materiālu noformēšanas prasme.
 • Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
 • Spēja darboties komandā, kā arī spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus.
 • Ļoti laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veicamajam darbam veselības stāvoklis.

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt kārtību sabiedriskajās vietās:
 • Veikt telefon zvanu pieņemšanu no fiziskām un juridiskām personām;
 • Saņemtās informācijas apstrāde, reģistrēšana un nodošana turpmākam darbam inspektoriem;
 • No inspektoriem saņemtās informācijas apstrāde, reģistrēšana;
 • Informācijas apmaiņa, koordinēšana ar citām ietādēm un Valsts policiju;
 • Reģistrēt informāciju par likumpārkāpumiem un ziņot par tiem kompetentām personām;
 • Kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu;

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze pašvaldības policijā;

Piedāvājam:

 • atbldīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV, motivācijas vēstule;
 • vēlams atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 28.maijam uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67997099.

Ādažu novada dome aicina darbā peldēšanas instruktoru

 

Prasības pretendentam:

 • atbilstoša profesionālā izglītība peldēšanas specializācijā;
 • darba pieredze līdzīgā amatā vismaz 1 gads;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • pilnībā pārvalda glābšanas un pārzina pirmās palīdzības sniegšanas paņēmienus;
 • zināšanas un pieredze normatīvo aktu piemērošanā;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt attiecīgā brīdī prioritātes, saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konflikta situācijas;
 • komunikācijas prasme, kontaktējoties ar klientiem.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt klientu drošību un veselības aizsardzību peldbaseina un saunas izmantošanas laikā;
 • piedalīties peldēšanas sacensību norises nodrošināšanā;
 • veikt klientu glābšanu un sniegt pirmo palīdzību.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV, motivācijas vēstule;
 • atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 15.augustam uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67389486.

 

Ādažu vidusskola aicina darbā  skolotājus 2017./ 2018. m. g.

Ādažu vidusskola ar 2017. gada 1. septembri aicina darbā uz pilnu slodzi  :
•         Sākumskolas skolotāju darbam 1.klasē
•         Pedagoga palīgu
•         Speciālo pedagogu
•         Dabaszinības – fizikas skolotāju

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: vidusskola@adazi.tl.lv
Papildu informācija pa tālruni 67996165

 

 

Ādažu novada dome aicina darbā medicīnas māsu vai ārsta palīgu pirmsskolas izglītības iestādēs uz pilnu slodzi

Prasības pretendentam:
•    pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība;
•    reģistrācija ārstniecības personu reģistrā (māsa vai ārsta palīgs);
•    vēlams sertifikāts;
•    komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
•    precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta par profesionālo darbību;
•    obligātas valsts valodas zināšanas.

Galvenie pienākumi:
•    nodrošināt neatliekamās palīdzības sniegšanu;
•    kontrolēt higiēnas prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem;
•    sastādīt un saskaņot ēdienkarti, lai bērns saņemtu pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu;
•    kontrolēt bērna veselības stāvokli un sadarboties ar vecākiem;
•    organizēt profilaktiski izglītojošu darbu
•    veikt dokumentāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:
•    iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā.

Piedāvājam:
•    atbldīgu, interesantu un dinamisku darbu;
•    sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:
•    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
•    CV, motivācijas vēstule;
•    vēlams atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 11.jūnijam uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67997458 (ĀPII) un 67511526 (KPII).