a a a

Vakances

Ādažu novada dome aicina darbā automobiļa vadītāju

Amata mērķis: Veikt personu un mantu autopārvadājumus

Prasības pretendentiem:
• Vidējā tehniskā, profesionālā izglītība.
• Valsts valodas zināšanas.
• „B” kategorijas autovadītāja apliecība.
• Atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību.
• Spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, un veikt darbu patstāvīgi.
• Komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

• organizēt lietošanā saņemtā autotransporta izmantošanu saskaņā ar pārvadājumu reģistru, saņemtiem norādījumiem, saskaņot ar brauciena pieteicējiem optimālu brauciena grafiku.
• pieteikt, pieņemt darbus un parakstīt aktus par veiktiem remontdarbiem vai atsevišķu detaļu nomaiņu lietošanā esošam domes autotransportam.
• noteiktā kārtībā aizpildīt maršruta lapas un atskaites par degvielas izlietojumu (elektroniski).
• organizēt visa veida sagādes darbus Daļas vadītāja vai viņa vietnieka noteiktā kārtībā
• iekraut un izkraut mantas, kā arī racionāli izvietot un saudzīgi pārvadāt tās lietošanā esošajā domes autotransportā.
• veikt personu un mantu pārvadājumus, tajā skaitā bet ne tikai, nodrošināt mantu piegādi saņēmējam.

Piedāvājam:
• dinamisku darbu;
• garantētu atalgojumu;
• sociālās garantijas.
Pretendentam jāiesniedz:
• CV, pieteikuma vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 28.janvārim uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996265.

Ādažu novada dome aicina darbā Nekustamā īpašuma speciālista palīgu uz nepilnu slodzi

 Prasības pretendentiem:
 • 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženiertehniskā jomā, vismaz 2 gadu darba pieredze līdzīgā amatā
 • teicamas valsts valodas zināšanas un vēlamas svešvalodu zināšanas
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām un nozares speciālajām programmām
 • darba izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana, izpratne par savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību
 • spēja veikt darbu patstāvīgi un organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā
 • komunikācijas prasme

 

Galvenie pienākumi:

 • organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma informatīvās un grafiskās datubāzes veidošanu un uzturēšanu, kā arī sagatavot datus par tiem un iesniegt publiskos reģistros
 • uzkrāt un aktualizēt vietējā ģeodēziskā tīkla informāciju
 • veikt darbības pašvaldības īpašumu reģistrācijai valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā
 • organizēt pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālo uzmērīšanu, robežzīmju noformēšanu, piedalīties mērniecības procesā, saskaņot zemes robežu apgrūtinājumu plānus
 • sagatavot dokumentus pašvaldības piekrišanai nekustamā īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā
 • sagatavot un aktualizēt pašvaldības mājaslapā informāciju par iznomājamiem pašvaldībai piederošiem un piekrītošiem neapbūvētiem zemes īpašumiem
 • apsekot nekustamos īpašumus
 • analizēt problēmas un piedāvāt risinājumu nekustamā īpašuma uzskaites, uzturēšanas un izmantošanas jautājumos

 

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu
 • sociālās garantijas

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas
 • CV
 • motivācijas vēstule

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 4.februārim uz e-pastu dome@adazi.lv, vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164.

Uzziņas pa tālruni 67996900

 

Ādažu vidusskola aicina darbā labiekārtošanas darbu speciālistu

Amata mērķis: Veikt skolas ikdienas darbības nodrošināšanas  un labiekārtošanas darbus

 

Prasības pretendentiem:

 • Vidējā tehniskā, profesionālā izglītība.
 • Valsts valodas zināšanas.
 • Atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību.
 • Spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, un veikt darbu patstāvīgi.
 • Labas komunikācijas prasmes, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

 • Rūpēties par kārtību skolā, veikt profilaktiskās pārbaudes.
 • Veikt neatliekamus galdniecības, namdara, stiklošanas krāsošanas, apmešanas un santehnikas būvniecības- remonta darbus.
 • Veikt metāla un koka apstrādes darbus ar skolas rīcībā esošajiem rokas instrumentiem (griešana, frēzēšana, urbšana, asināšana, utt.).
 • Uzturēt kārtībā darbarīkus, instrumentus un mehānismus, kas nodoti lietošanā.
 • Nepieciešamības gadījumā veikt darbus, kas saistīti ar skolas ēkas un telpu nepārtrauktas ekspluatācijas nodrošināšanu.

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu;
 • garantētu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV, pieteikuma vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 31.janvāris uz e-pastu: vidusskola@adazi.tl.lv, vai ierasties personīgi, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996165.

 

 

 

 

 

Citas vakances novadā atrodamas sadaļā Sludinājumi/Darbs, kā arī Ādažu uzņēmēju biedrības mājaslapā, sadaļā “Šeit ir darbs”.