a a a

Vakances

Ādažu novada dome aicina darbā uz noteiktu laiku (līdz 10 mēnešiem) projekta vadītāju

Amata mērķis: Nodrošināt investīciju projektu sagatavošanu un vadību

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai tehniskajā specialitātē
 • vismaz 2 gadu praktiskā pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā.
 • teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas
 • spēja strādāt starpdisciplinārā komandā
 • prasme strādāt ar biroja datorprogrammām
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi termiņā
 • atbildības sajūta, precizitāte un spēja publiski uzstāties

Galvenie pienākumi:

 • veikt investīciju projektu vadību, tajā skaitā, izstrādāt to sagatavošanas, strapposmu un noslēguma dokumentāciju
 • piedalīties pieteikumu sagatavošanā finanšu institūcijām dalībai investīciju projektu konkursos
 • organizēt un koordinēt uzņēmējdarbības attīstības jautājumus, sagatavot LIAA nepieciešamo informāciju POLARIS līguma ietvaros, sadarboties ar citām iestādēm un organizācijām uzņēmējdarbības jautājumos
 • nodrošināt domes lēmumu projektu sagatavošanu un sniegt informāciju amata kompetences ietvaros
 • veikt uzdoto projektu lietvedību un korespondenci

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā valsts pārvaldē;
 • praktiskā pieredze ES vai citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu vadībā.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV, motivācijas vēstule;
 • ziņas par personām un to kontakttālruņus atsauksmēm par līdzšinējo profesionālo darbību.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 30.novembrim uz e-pastu dome@adazi.lv, vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

 

Ādažu novada dome izsludina pretendentu atlasi uz bāriņtiesas locekļa amatu

 

Amata mērķis: nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļas un 11.panta prasībām;
 • otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
 • pieredze darbā, kas saistīts ar aizbildnībā un aizgādnībā esošu personu tiesību aizsardzības jautājumiem vai bāriņtiesu darbā (kā priekšrocība);
 • vēlams – apgūta profesionālās pilnveides izglītības programma “Bāriņtiesas vadība un organizācija” un amatam atbilstošu normatīvo aktu pārzināšana;
 • vēlamas zināšanas svešvalodās;
 • stresa noturība un augsta atbildības sajūta;
 • mērķtiecīga, precīzi organizēta, uz klientu orientēta darbība;
 • prasme plānot savu laiku, labas saskarsmes un sadarbības spējas;
 • laba rakstiskā un mutiskā komunikācija;
 • labas datorlietošanas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:

 • pārstāvēt bāriņtiesu un piedalīties tiesvedības procesos,
 • sadarboties ar citām institūcijām, valsts un pašvaldības iestādēm;
  •   savas kompetences ietvaros konsultēt apmeklētājus;
  •   sagatavot atbildes projektus uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem;
 • veikt visas nepieciešamās darbības lietas sagatavošanai izskatīšanai bāriņtiesas sēdē;
  •   pieņemt bāriņtiesas lēmumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • sociālās garantijas.

Pretendentus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas
 • CV
 • motivācijas vēstule

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 3.decembrim uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

 

 

Ādažu novada dome aicina darbā peldēšanas instruktoru

Prasības pretendentam:

 • atbilstoša profesionālā izglītība peldēšanas specializācijā;
 • darba pieredze līdzīgā amatā vismaz 1 gads;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • pilnībā pārvalda glābšanas un pārzina pirmās palīdzības sniegšanas paņēmienus;
 • zināšanas un pieredze normatīvo aktu piemērošanā;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību;
 • spēja analizēt situāciju un noteikt attiecīgā brīdī prioritātes, saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konflikta situācijas;
 • komunikācijas prasme, kontaktējoties ar klientiem.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt klientu drošību un veselības aizsardzību peldbaseina un saunas izmantošanas laikā;
 • piedalīties peldēšanas sacensību norises nodrošināšanā;
 • veikt klientu glābšanu un sniegt pirmo palīdzību.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV, motivācijas vēstule;
 • atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67389486.

 

 

 

Citas vakances novadā atrodamas sadaļā Sludinājumi/Darbs, kā arī Ādažu uzņēmēju biedrības mājaslapā, sadaļā “Šeit ir darbs”.