Izskatās ka jūs izmantojat novecojušo parlūkprogrammu.
Mājas lapas korektai darbībai lūgums izmantot Internet Explorer 10, Firefox 39, Chrome 43 vai jaunākās versijas.

a a a

Vakances

Ādažu novada dome aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem uz pilnu slodzi

Amata mērķis: Nodrošināt sekmīgu pašvaldības iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu.
Prasības pretendentam:
•    profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība);
•    vismaz 2 gadu darba pieredze sociālajā darbā;
•    normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;
•    prasme sagatavot vēstules un ziņojumus, atzinumus;
•    labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām, biroja tehniku,
•    prasme strādāt ar sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo sistēmu (SOPA);
•    prasme strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
•    spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
•    prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;
•    labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;
•    teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
Galvenie pienākumi:
•    veikt sociālo darbu ar personu, ģimeni, personu grupām;
•    organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
•    sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
•    strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) u.c. sistēmām.
Par priekšrocību tiks uzskatīts:
•    iepriekšēja pieredze sociālajā darbā;
Piedāvājam:
•    atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
•    profesionālās attīstības un pilnveides iespējas
•    sociālās garantijas.
Pretendentam jāiesniedz:
•    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
•    CV, motivācijas vēstule;
•    atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 19.februārim uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.

Ādažu novada dome aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem uz pilnu slodzi

Amata mērķis: Nodrošināt sekmīgu pašvaldības iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu.
Prasības pretendentam:
•    profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība);
•    vismaz 2 gadu darba pieredze sociālajā darbā;
•    normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;
•    prasme sagatavot vēstules un ziņojumus, atzinumus;
•    labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām, biroja tehniku,
•    prasme strādāt ar sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo sistēmu (SOPA);
•    prasme strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
•    spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
•    prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;
•    labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;
•    teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
Galvenie pienākumi:
•    veikt sociālo darbu ar personām ar funkcionāliem traucējumiem;
•    organizēt deinstitucionalizācijas procesu pašvaldībā;
•    organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
•    sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
•    strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) u.c. sistēmām.
Par priekšrocību tiks uzskatīts:
•    iepriekšēja pieredze sociālajā darbā;
•    B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
•    atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
•    profesionālās attīstības un pilnveides iespējas
•    sociālās garantijas.
Pretendentam jāiesniedz:
•    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
•    CV, motivācijas vēstule;
•    atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 19.februārim uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67997977.

 

Ādažu novada dome aicina darbā peldēšanas instruktoru

Prasības pretendentam:
•    atbilstoša profesionālā izglītība peldēšanas specializācijā;
•    darba pieredze līdzīgā amatā vismaz 1 gads;
•    valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
•    pilnībā pārvalda glābšanas un pārzina pirmās palīdzības sniegšanas paņēmienus;
•    zināšanas un pieredze normatīvo aktu piemērošanā;
•    atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību;
•    spēja analizēt situāciju un noteikt attiecīgā brīdī prioritātes, saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konflikta situācijas;
•    komunikācijas prasme, kontaktējoties ar klientiem.
Galvenie pienākumi:
•    nodrošināt klientu drošību un veselības aizsardzību peldbaseina un saunas izmantošanas laikā;
•    piedalīties peldēšanas sacensību norises nodrošināšanā;
•    veikt klientu glābšanu un sniegt pirmo palīdzību.
Piedāvājam:
•    atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
•    sociālās garantijas.
Pretendentam jāiesniedz:
•    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
•    CV, motivācijas vēstule;
•    atsauksmes par līdzšinējo profesionālo darbību.
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164. Uzziņas pa tālruni 67996461.