a a a

„Sabiedrība ar dvēseli” 2012. gada projekti

Atbilstoši žūrijas vērtējumam, konkursa „„Sabiedrība ar dvēseli 2012″ Ādažu novadā” ietvaros tika atbalstīti 11 projekti, no kuriem 5 paredzēja darbības izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu attīstībai vai uzlabošanai, 3 – teritorijas labiekārtošanai un 3 – ēku remontiem.

Projekti izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu attīstībai vai uzlabošanai:

 „Podnieku misija” projekts „Varoņu brīvdienas – atklājot Visumu”

„Jautrie dejotāji” projekts „Vidzemes dejai”

„Asini prātu” projekts „F.Circeņa šaha kluba izveide”

Ādažu Jauniešu Deju kolektīva projekts „Ādažu jauniešu deju kolektīva puišu skatuves tērpu šūšana”

„Kontakts & Mundus” projekts „Jauniešu kora „Mundus” un amatierteātra „Kontakts” kopprojekts materiālās bāzes nodrošināšanā mūziklam „Brēmenes muzikanti””

Projekti teritorijas labiekārtošanai:

„Entuziasti” projekts „Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana”

Biedrības cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu piederīgo atbalstam „Dzīvesspēks” projekts „Atpūta piesaulē”

„Vecāki – bērniem” projekts „Bērnu priekam un veselībai”

Projekti ēku remontam:

„OPTIMISTS” projekts „Nodarbību telpas ierīkošana pensionāriem 1. kārta”

„Kaimiņienes apvienojas” projekts „Jumts virs galvas”

„Sapņotājas” projekts „Mīli savu māju”

Projekti izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu attīstībai vai uzlabošanai

Varoņu brīvdienas – atklājot Visumu                                                 

Projekts tika īstenots Ādažu novada Podniekos.

Projekta mērķis: Noorganizēt piedzīvojuma dienas “Varoņu brīvdienas – atklājot Visumu”, kas dotu iespēju bērniem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku vasaras brīvdienās un apgūt jaunas prasmes un zināšanas darbojoties ar sajūtu, ģeogrāfijas, saules sistēmas materiāliem, kā arī ar radošu materiālu palīdzību dotu iespēju iepazīties ar dzīves pamatvērtībām.

Projekta apraksts: Projekta „Varoņu brīvdienas – atklāj Visumu” laikā, ar radošu materiālu palīdzību bērniem tika dota iespēja iepazīties ar dzīves pamatvērtībām (kas ir mīlestība, piedošana, paklausība vecākiem, rūpes par apkārtējo vidi, attiecības ar vienaudžiem un mīlestība pret darbu) un ģeogrāfiju (sākot ar Saules sistēmu, kontinentiem, Eiropas valstīm, Latviju un beidzot ar Ādažiem). Varoņu dienas norisinājās 4 dienas un katra diena bija ar savu tēmu. To laikā bērni varēja apgūt arī prasmes keramikā, zīmēšanā un citos rokdarbos.

Projekta grupā iesaistīto dalībnieku veicamie uzdevumi iedalījās 3 grupās: nepieciešamo materiālu sagādāšana, pasākuma nodarbību sagatavošana, kā arī pasākuma vadīšana / tieša iesaistīšanās pasākuma norises laikā. Projekts īstenojās ļoti veiksmīgi. Kopumā atsaucās vairāk nekā 40 bērni, kuri piedalījās organizatoru rīkotajās aktivitātēs.

Vidzemes dejai

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Uzšūt jaunus Vidzemes novada tautas tērpus Ādažu ciema vidējās paaudzes deju kolektīva „Sānsolītis” dejotājām: 12 tautas tērpu brunčus un 12 tautas tērpa jaciņas.

Projekta apraksts: Projekts tika realizēts tā, kā bija plānots. Tika uzšūti 12 tautas tērpu brunči un 12 tautas tērpu jaciņas „Sānsolīša” dejotājām. Projektā bija paredzēts tautas tērpu brunčus plisēt pie speciālista uz speciālas tam paredzētas iekārtas, bet, tā kā audums tika austs uz stellēm un bija biezs, rupjš un brunču audumā tās nestāvētu, no brunču plisēšanas atteicās. Tā vietā tika nolemts uzšūt 12 baltas bezpiedurkņu blūzes, kuras velkamas jau zem uzšūtajām 12 tautas tērpu jaciņām. Projektā kopā tika uzšūti 12 tērpu brunči, 12 tautas tērpu jaciņas un 12 baltas blūzes.

Projekta grupā darbojās 14 dalībnieki un katrs no viņiem ielika savu darba ieguldījumu projekta īstenošanā.

F.Circeņa šaha kluba izveide

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Pieminēt bijušo Ādažu pamatskolas direktoru un šaha treneri F.Circeni, popularizēt šaha spēli Ādažu novadā, radīt vietu kur šaha spēles cienītājiem satikties pie melnbaltajiem galdiņiem un dot iespēju Ādažu novada iedzīvotājiem un Ādažu vidusskolas skolēniem apgūt šaha spēles gudrības.

Projekta apraksts: Projekta laikā Ādažu vidusskolā bija plānots iekārtot telpas šaha nodarbībām, uzstādīt datoru, iegādāties šaha spēlei nepieciešamo materiāltehnisko bāzi, noorganizēt kā šaha spēlēšanu, tā arī turnīrus, savākt un kluba telpās izvietot materiālus par F.Circeni, kā arī noorganizēt šaha apmācības Ādažu vidusskolas skolēniem. Atsevišķās jomās projektu izdevās īstenot pat labāk, nekā paredzēts, jo irtika iegūta liela atsaucība no Ādažu vidusskolas skolēniem, kuri piesakās uz šaha treniņiem. Ir izdevies atrast arī pastāvīgu treneri, kurš varēs pasniegt nodarbības. Vienīgais, kas projektā pietrūkst, ir galdiņu komplektu skaits, lai vienlaicīgi varētu trenēt vairāk skolēnu (projekta ietvaros tika iegādāti 5 komplekti). Pieejamais komplektu skaits ir arī par maz sacensību rīkošanai.

Projekta grupas dalībnieki bija atsaucīgi un aktīvi, veiksmīgi tiekot galā ar projekta īstenošanu. Papildus iesaistījās arī Ādažu vidusskolas direktore Dace Dumpe, kā arī skolotājas, palīdzot ar telpām, informācijas izplatīšanu un darba piedāvājumu šaha trenerim. Šaha kluba izveidei ir plaša atsaucība, interese un atzinība gan Ādažu novadā, gan starp šahistiem Latvijā. Ir vajadzīgs paplašināt šaha telpas un iegādāties papildus inventāru. Ir uzsākts liels ieguldījums šaha attīstībā gan Ādažu novadā, gan Latvijā ar potenciālu atrast un apmācīt jaunus talantus.

 

Ādažu jauniešu deju kolektīva puišu skatuves tērpu šūšana

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Uzšūt 8 komplektus skatuves tērpus Ādažu jauniešu deju kolektīva puišiem, kas sastāv no biksēm, baltiem linu krekliem, vestēm, kakla lakatiņiem.

Projekta apraksts: Projektu neizdevās īstenot, kā sākotnēji bija plānots, jo projekta žūrija ieteica samazināt sākotnēji plānoto aktivitāšu daudzumu, kā arī no fonda līdzekļiem tika piešķirts mazāks finansējums. Projekta laikā tika uzšūti 8 puišu skatuves vestes un bikses komplekti. Lai arī projekta dalībnieki kā šuvēji nav profesionāli, tērpi izdevās patiešām glīti.

Projekts tika īstenots, tiekoties un šujot tērpus vai nu Ādažu Kultūras centra telpās, vai arī pie kāda no projekta dalībniekiem mājās. Projekta īstenošanu nedaudz ietekmēja tas, ka projekta grupas dalībnieki, kas pārsvarā ir studenti, pa vasaru bija diezgan aizņemti darbos, kā dēļ bija nedaudz grūtāk atrast laiku projekta darbībām. Kā arī tas, ka audumu veikalā nevarēja uzreiz iegādāties visu audumu biksēm.

Jauniešu kora „Mundus” un amatierteātra „Kontakts” kopprojekts materiālās bāzes nodrošināšanā mūziklam „Brēmenes muzikanti”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Apvienojoties diviem dažādiem, radošiem kolektīviem, izveidot un iestudēt košu, interesantu, spilgtu un nebijušu mūziklu – „Brēmenes muzikanti”. Ar mūzikla palīdzību īstenot kolektīvu saliedēšanos un veicināt savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu. Radīt mūziklam piemērotus un daudzfunkcionālus skatuves tērpus un skatuvisko noformējumu – scenogrāfiju.

Projekta apraksts: Projekta realizācija kopumā notika tā, kā plānots, taču ar būtisku laika nobīdi un lēnākā tempā. Projekta laikā tika radīti mūziklam piemēroti un daudzfunkcionāli skatuves tērpi un skatuves noformējums. Turklāt izrādes mēģinājuma procesā varēja novērot kolektīvu savstarpējās sadarbības veidošanos – daži kora dalībnieki ir iestājušies amatierteātra darbībā, bet teātra dalībnieki izrāda pastiprinātu interesi attīstīt savas muzikālās dotības. Arī pēc projekta pabeigšanas kolektīviem radās jaunas idejas, tika domāts par dekorāciju modifikācijas un pielāgošanas, lai padarītu izrādi vēl pievilcīgāku.

Projekta grupa, kurā apvienojās vairāk nekā 20 dalībnieki, aktīvi iesaistījās tā realizācijā. Tērpu veidošanā iesaistījās arī citi abu kolektīvu dalībnieki un pat ģimenes.

 

Projekti teritorijas labiekārtošanai

Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Realizēt sabiedriskā labuma projektu – labiekārtot bērnu rotaļu laukumu, kas atrodas pagalma teritorijā starp daudzdzīvokļu mājām Ādažos Pirmā ielā 28 un 30., izgatavojot un uzstādot komfortablu, drošu, atraktīvu un ergonomisku rotaļu laukuma konstrukciju un soliņu, atjaunot esošo smilšu kasti, uzstādīt futbola vārtus.

Projekta apraksts: Visas projektā paredzētās bērnu rotaļu laukuma konstrukcijas, izņemot atsperšūpoles, tika izgatavotas un uzstādītas. Projekta īstenošanas rezultātā tika secināts, ka Ādažu novadā ir kļuvis par vienu sakoptu un labiekārtotu daudzdzīvokļu māju iekšpagalma teritoriju vairāk. Patiess prieks par realizēto ir konkrēto māju iedzīvotājiem, turklāt arī pozitīvas atsauksmes saņemtas no citu apkārtējo māju bērniem, viņu vecākiem un vecvecākiem. Iekārtotais bērnu rotaļu laukums veicina bērniem emocionālo labsajūtu, nodrošina bērniem fiziskās aktivitātes svaigā gaisā un nostiprina veselību, kas ir ļoti būtiski mūsdienu tehnoloģiskajā laikmetā.

Projekta realizācijas gaitā ne tikai projekta entuziasti, bet arī vairāki citi māju iedzīvotāji vairāk komunicēja savā starpā, lai pārrunātu ne tikai ar projekta realizāciju saistītos jautājumus, bet arī citas ikdienas un sadzīves lietas. Īstenotais projekts rada labu piemēru arī citiem iedzīvotājiem.

Atpūta piesaulē   

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Izveidot nelielu atpūtas vietu pie ēkas ieejas biedrības DZĪVESSPĒKS ģimenēm ar tuvinieku ar īpašā vajadzībām un veco ļaužu pansijas Anruma sirmgalvjiem. Atpūtas vietu veido 4 x 6 m liels bruģēts laukums, 3 solu grupa un pēc vajadzības pārvietojams saliekams galds. Soli izvietoti gar vienu no garākajām (6 m) bruģētā laukuma malām. Tie tiek iebetonēti, bet galds tiek veidots saliekams un pēc vajadzības pārvietojams, lai atpūtas vietā var pievienoties arī cilvēki ratiņkrēslā.

Projekta apraksts: Ar projekta rezultātiem projekta grupa ir apmierināta. Ir izveidots laukumiņš ar betona plākšņu segumu, ar stacionāru solu rindu gara vienu tā malu un ar pārvietojamu un saliekamu galdu. Darba gaitā tika izveidoti nevis 3 atsevišķi soli gar visu laukumiņa garāko malu, bet gan viens garš sols. Tas tika darīts racionālu apsvērumu dēļ, lai solu rinda ir ar garāku mūžu, stabilāka un lai soli nav aiznesami.

Projekta realizācijā cits vairāk, cits mazāk, bet piedalījās visa grupa atbilstoši savām prasmēm un iemaņām, kā tas arī tika plānots. Darbs ritēja samērā raiti un atbilstoši plānotajam. Ar padarīto visi apmierināti.

Bērnu priekam un veselībai

Projekts tiks īstenots Ādažu novada Podniekos

Projekta mērķis: Labiekārtot bērnu rotaļu-atpūtas laukumu, radot drošu, estētiski sakārtotu, mūsdienu prasībām atbilstošu bērnu rotaļu laukumu Podniekos dzīvojošiem bērniem vecuma līdz 6 gadiem.

Projekta apraksts: Projekta īstenošanas rezultātā tika izveidota bērnus attīstoša, droša, aizraujoša un estētiska vide, dodot iespēju bērnam doties ārā jebkuros laika apstākļos, lai rotaļātos jaunizveidotajā nojumē, norūdītos, lai neslimotu. Tika izveidota lapene, aktivitāšu platforma, laukuma iežogojums, kā arī puķu dobe. Projekta tiešā mērķauditorija ir Ādažu ciema DA daļā dzīvojošie bērni vecumā līdz 7 gadiem, kopumā ap 70 bērni, taču netiešie labuma guvēji ir ikviens, kas dzīvo Podniekos. Podniekos dzīvojošiem bērniem vecumā līdz 6 gadiem, kopā ar saviem vecākiem, ir dota iespēja atpūsties iekārtotajā teritorijā brīvdienās un vakara cēlienā.

Projekti ēku remontiem

Nodarbību telpas ierīkošana pensionāriem 1. kārta

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Izveidot telpu pensionāru vajadzībām – galda spēlēm, rokdarbnieku nodarbībām, kursiem, pensionāru padomes un pensionāru biedrības valdes sēdēm, fiziskām nodarbībām u.c., kā arī vienlaicīgi savest kārtībā vissliktāko slimnīcas pagrabtelpas daļu.

Projekta apraksts: Projekta rezultātā pensionāri ar saviem spēkiem saremontēja un iekārtoja SIA „Ādažu slimnīca” piederošo pagrabtelpas daļu aptuveni 30 m2 platībā, kura līdz tam tika izmantota kā krāmu noliktava un bija sliktā stāvoklī. Visus darbus veica grupas dalībnieki, izņemot plastmasas logu montāžu, ko veica specializēta organizācija. Par rezultātu visgandarītākie ir grupas dalībnieki. Ar darbu kvalitāti, telpas dizainu ir apmierināti gan telpas īpašnieki, gan pensionāru padome, gan pensionāru biedrības valde, gan visi tie, kas paspējuši tur padarboties. Telpā ir notikušas padomes sēdes, rokdarbnieku nodarbības, zolīšu spēles. Tā ir apgādāta ar pašām nepieciešamākajām mēbelēm un arī ar velotrenažieri. Projekta nosaukumā ir piebilde -.1. kārta, jo tas prasa tālāku attīstību.

Jumts virs galvas

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Jumta sakārtošana un salabošana bija primārais projekta darbs. Kāpņu telpas remonts ir paveicams pašu spēkiem.

Projekta apraksts: Projekta rezultātā tika salabots jumta segums, kā arī veikts kāpņu telpas remonts. Plānotie darbi tika izpildīti pilnā apmērā un plānotajā laika periodā. Kāpņu telpas remonts veikts ieejas mezglam un pirmajam stāvam. Pie kāpņu telpas ieejas tika iekārtota arī puķu dobe. Jumta ieklāšanā piedalījās sertificēts jumiķis, sniedzot nepieciešamās konsultācijas jumta ieklāšanā.

Sasniegtais rezultāts ir tāds, kāds tika plānots: jumts ir salabots, salabotas ūdens notekas, uz ēkas fasādes vairs nelīst lietus ūdens un fasāde vairs netiek bojāta. Kāpņu telpā pastkastītes un flīžu grīda ievērojami uzlabo pašsajūtu un vēlmi atgriezties. Projekta laikā netika nomainītas ārējās kāpņu durvis, tās tika nomainītas pret iekšējām durvīm, tās nokrāsojot. Tika likvidēts vējtveris.

Mīli savu māju

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Radīt pirmsskolas vecuma bērniem drošu, sakārtotu un atbilstošu rotaļu vidi, iesaistīt savu grupiņu bērnu vecākus visos darbos un kopīgiem spēkiem tos paveikt. Divās pirmsskolas izglītības iestādes grupās atjaunot nojumēs grīdas. Vienā pirmsskolas izglītības iestādes grupā izgatavot 6 jaunus plauktus (2 lielāki, 4 mazāki).

Projekta apraksts: Projekta ietvaros vienā PII grupiņā (7.) tika izgatavoti seši jauni plaukti, bet divās citās grupiņās (8. un 9.) – pilnībā atjaunotas nojumes grīdas. Projekts tika realizēts pašu spēkiem – tā realizācijā piedalījās gan projekta vadītāja, gan nenovērtējamu un apbrīnojamu atbalstu sniedza bērnu vecāki un vecvecāki. Realizējot projektu, radās ideja – veikt kosmētisko remontu nojumēs un garderobē. Tika pārkrāsotas sienas, skapīši (8. un 9. grupiņā), nomainītas nojumes durvis (8.grupiņā) un veikts kosmētiskais remonts garderobē (7.grupiņā). Vecāki ar savu artavu, lielo prieku un entuziasmu visus darbus paveica paši un palīdzēja ar līdzfinansējumu, lai visas ieceres varētu realizēt par 100 procentiem.