a a a

“Sabiedrība ar dvēseli” 2011. gada projekti

2011. gada pavasaris Ādažu novada iedzīvotājiem aizsākās rosīgi, konkursam „„Sabiedrība ar dvēseli 2011″ Ādažu novadā” bija pieteikušās 18 projektu grupas. Visas vasaras garumā četras biedrības un astoņas iedzīvotāju izveidotas projektu grupas īstenoja projektus KNHM un Ādažu novada domes kopīgi rīkotā konkursa ietvaros. Ir atkal rudens, klāt ražas laiks arī projektu laukā, kad jāizvērtē šajā periodā paveiktais. 2011. gada maijā konkursa vērtēšanas komisija apstiprināja 12 projektus, no tiem  4 teritorijas labiekārtošanā, 5 – izglītības, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu attīstībā vai uzlabošanā un 3 ēku remontam.

Projekti izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu attīstībai vai uzlabošanai:

Ādažu fotogrāfu biedrība – projekts „Ādažu vidusskolas vērtības – skolotāji”

Vecāki bērniem – projekts „Deja vieno”

Amatierteātris „Kontakts” – projekts „Daudzfunkcionālas, mobilas dekorācijas” priekšnesums 

Mazajiem Ādažniekiem – projekts „Rotaļistaba ar dvēseli”

Sapņotājas – projekts „Krāsainā bērnība”

Projekti teritorijas labiekārtošanai:

Kultūras censoņi – projekts „Nepaej garām!”

ĀBVS – projekts „Ādažu Brīvā Valdorfa skolas parka celiņa iekārtošanas turpinājums Ādažu centrā”

Futbola klubs „ĀDAŽI” – projekts „Ādažu vidusskolas stadiona infrastruktūras uzlabošana”

„Strautkalni” – projekts „Gaismas stars”

Projekti ēku remontiem:

M.Rožlapas iedzīvotāji – projekts „M.Rožlapas kāpņu telpas remonts „Saulaināka nākotne””

Mēs Jaunbērziņiem – projekts „Laiks jumtam”

Biedrība cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu piederīgo atbalstam DZĪVESSPĒKS – projekts „Dzīvespriecīgākai mūsu ikdienai”

Projekti izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu attīstībai vai uzlabošanai

„Ādažu vidusskolas vērtības – skolotāji”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Ar Ādažu vidusskolas administrācijas, skolotāju un pārējo darbinieku atbalstu, iesaistot aktīvākos Ādažu fotogrāfu biedrības biedrus, izveidot vēl nebijušu fotogrāfiju galeriju ar skolotāju portretiem, kas būtu kā atspoguļojums par skolotāju vērtīgo darbu mūsu nākotnes pamatu likšanai, tas būtu kā viens no atspoguļojumiem sabiedrības dzīves kvalitātes stiprināšanai. Projektā paredzēts fotografēt Ādažu vidusskolas skolotājus un pārējos darbiniekus, izgatavot fotogrāfijas un noformēt ierāmētu fotogrāfiju galeriju ar tagadējiem skolotājiem. Fotogrāfijas plānojam izstādīt Ādažu vidusskolas telpās, lai tās būtu pieejamas sabiedriskai apskatei publiski. Ādažu fotogrāfu biedrības aktīvākie fotogrāfi iegūtu vienreizēju pieredzi šāda veida fotogrāfiju izveidei, kā arī vēlamies turpināt aizsākto tradīciju par Ādažu foto arhīva vēstures liecību dokumentēšanu un apkopošanu fotogrāfijās, kas aizsākta pērnā gada nogalē. Šāda izstāde apliecinātu vērtības, par ko ikdienā mēdzam piemirst, bet bildēs to skatot, vēlamies vērst uzmanību uz skolotāja ieguldījumu mūsos pašos un nodot šo vēstījumu arī  jaunākajām paaudzēm.

Projekta rezultātā: Projektu izdevās īstenot kā plānots. Par bilžu izvēli – tika izvēlēts melnbaltu fotogrāfiju noformējums, jo tas šķita vispiemērotākais kopējai iecerei.

Sabiedriska organizācija „Ādažu fotogrāfu biedrība” fotografēja Ādažu vidusskolas skolotājus, izgatavoja fotogrāfijas un noformēja ierāmētu fotogrāfiju galeriju. Fotogrāfijas izstādītas Ādažu vidusskolas telpās, un tās var aplūkot ikviens skolas apmeklētājs.

Rotaļistaba ar dvēseli”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Izveidot radošu, krāsainu un interesantu vidi sākumskolas bērnu atpūtai un priekam. Uzdevumi:

  • Uzlabot telpas izskatu ar sienas zīmējumiem;
  • Sadalīt telpu vairākās zonās- atpūtas( paklājs, spilveni) zīmēšanas( izgatavot galda virsmu) spēļu(galdiņi) un aktīvajā( brīvs laukums);
  • Pašu spēkiem izgatavot jaunus plauktus un kastes mantu novietošanai;

Iesaistot skolēnus un viņu vecākus izgatavot liela izmēra galda spēles( „Cirks”, „Twisters”, dambrete, u.c.)

Projekta rezultātā: Visi iecerētie darbi tika paveikti tā, kā plānots.

Iedzīvotāju grupa „Mazajiem ādažniekiem” iecerēto mērķi ir sasniegusi, bērni ir ļoti priecīgi par iespēju rotaļāties un atpūsties jaunajā rotaļistabā, kurā izveidots stilizēts vilciens – plaukts mantu novietošanai un mājīgs atpūtas stūrītis. Tāpat turpinās sadarbība ar vecākiem, viņi tiek aicināti papildināt rotaļistabas rotaļlietu un grāmatu klāstu.

„Krāsainā bērnība”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Radīt pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošu, radošu rotaļu vidi. Nomainīt 6 galda virsmas 2 pirmsskolas izglītības iestādes grupās, lai viņiem būtu ērti zīmēt, mācīties, radoši darboties, spēlēties. Vienā grupiņā izveidot grāmatu stūrīti, kurā bērni varēs iepazīties ar dažādām grāmatām, lasīt, spēlēties, radīt vēlmi izzināt un pētīt grāmatas, attīstīt un pilnveidot lasītprasmi, spēlēt dramatizācijas rotaļas. Divās bērnudārza grupiņās uzšūt jaunus aizkarus guļamistabām. Iesaistīt savu grupu vecākus, kopīgiem spēkiem radīt prieku bērniem, vecākiem, pedagogiem un paveikt  darbiņus pašu spēkiem, kas priecēs ilgu laiku.

Projekta rezultātā: Projektu ‘’Krāsainā bērnība” izdevās īstenot tā kā bija plānots un tika sasniegts projekta mērķis. Divās pirmsskolas izglītības iestādes grupiņās tika nomainītas 6 galda virsmas (katrai grupiņai 3 virsmas). Galda virsmas pielāgojām bērnu vajadzībām tā, lai pie tiem būtu ērti sēdēt, darboties, mācīties un spēlēties. Divās pirmsskolas izglītības iestādes grupiņās tika uzšūti jauni aizkari guļamistabām. Vienā grupiņā tika izveidots grāmatu stūrītis ar jaunu grāmatplauktu. Projekta ietvaros radās ideja par guļamistabu labiekārtošanu. Abās guļamistabās tika pārkrāsotas sienas un vienā grupiņā tika veikts griestu remonts. Projekta rezultāts sagādā lielu prieku, gandarījumu un rada pozitīvas emocijas gan bērniem un viņu vecākiem, gan grupiņu audzinātājām un auklītēm.

„Sapņotājas” radīja bērniem pārsteigumu – divās PII grupiņās nomainīja un pielāgoja bērnu vajadzībām 6 galda virsmas, tika uzšūti jauni aizkari guļamistabām, un lielu prieku rada izveidotais grāmatu stūrītis ar jaunu grāmatu plauktu.

„Deja vieno”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Tiešais mērķis: Uzšūt deju kolektīva „Rūta” 5 – 6 klašu grupai  autentiskus Vidzemes  novada tautas tērpus, izmantojot vecāku pieredzi un prasmes šūšanā. Kolektīvā dejo 12 pāri. Uzšūt meitenēm  austus vilnas svārkus, vilnas auduma vestes, izšūtas ar pērlītēm un puišiem pusvilnas auduma bikses un vestes. Vispārējais mērķis: Nodrošināt talantīgo bērnu izaugsmes iespējas kultūrā un mākslā. Veidot izpratni par kultūrizglītības nozīmi personības veidošanā. Apzināt nacionālās un valstiskās identitātes ētiskās vērtības. Radīt iespējas radošas un pilsoniski aktīvas personības attīstībai.

Projekta rezultātā: Projektu izdevās īstenot pilnībā. Darba laikā bija nelielas, neplānotas izmaiņas. Audēji nespēja iekļauties mūsu projekta atvēlētajā laikā, kas arī mums lika izvēlēties rezerves variantu. Svārku austais audums tika nomainīts ar veikalā pirkto, jo tas pēc krāsām līdzinājās Ādažu novada tautiskajiem brunčiem.  Puišu biksēm tika izvēlēts cits audums un krāsa, nevis kā bija plānots projekta sākumā. Šujot  un laikojot vestes meitenēm tās izrādījās nedaudz par lielu, tāpēc nomainītas aizdares, āķīšus uz pogām , kas nozīmēja, ka pērlītes varējām nošūt tikai gar kakla riņķi, pāri palikušās uzšuvām uz vainadziņiem, kas nebija paredzēts projektā. Apzinot veikala produkciju, projekta īstenotāji nonāca pie slēdziena, ka vienuviet nav iespējams iegādāties nepieciešamo daudzumu audumu  un iecerētās krāsas, tāpēc nācās  tās mainīt. Ar galarezultātu visi ir ļoti apmierināti un saka lielu paldies, par rasto iespēju skolas bērniem tikt pie jauniem, skaistiem tērpiem!

„Vecāki bērniem” ir pārliecināti, ka projekta rezultāts ir labāks, nekā bija iecerējuši. Ir uzšūti 24 komplekti autentisku Vidzemes novada tautas tērpu 5. – 6. klašu deju kolektīvam „Rūta”. Tagad kolektīva bērni un skatītāji var apzināt nacionālās un valstiskās identitātes ētiskās vērtības.

„Daudzfunkcionālās mobilās dekorācijas”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Mērķis ir izgatavot daudzfunkcionālas, mobilas dekorācijas, kas būtu viegli transformējamas, tādējādi pielāgojamas vairākiem projektiem/izrādēm.

Projekta rezultātā: Uzsākot projekta īstenošanu, tika iegādāti nepieciešamie materiāli: saplākšņi, stiprinājumi un durvju kārba ar vērtni. No minētajiem materiāliem tika izveidots dekorācijas pamats, kas sastāv no trim savstarpēji sastiprinātiem saplākšņiem. Vidējā saplāksnī tika ievietotas durvis. Nobeigumā viena dekorāciju puse tika nokrāsota, bet otra nolīmēta ar tapetēm, tādējādi iegūstot abpusēji izmantojamu dekorāciju.

Amatierteātra „Kontakts” dalībnieki kopīgiem spēkiem izgatavoja mobilu un daudzfunkcionālu dekorāciju. Dekorāciju ir plānots izmantot nākamajā Amatierteātra „Kontakts projektā”, tāpēc jau izgatavojot dekorāciju, tika paredzēts noformējums, kas būs nepieciešams turpmāk izrādēm.

Projekti teritorijas labiekārtošanai

„Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parka celiņa labiekārtošanas turpinājums Ādažu centrā”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Turpināt iesākto parka celiņa iekārtošanu, tā nodrošinot Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēniem, to vecākiem un skolas darbiniekiem, kā arī Ādažu ciema iedzīvotājiem un viesiem ērtu un drošu pārvietošanos parka teritorijā.

Projekta rezultātā: Šī projekta ietvaros turpināja koka paneļu celiņa iekārtošanu. Pagājušajā gadā iegūtā praktiskā pieredze ļāva pieejamā finansējuma ietvaros iekārtot jau garāku celiņa posmu, jo racionālāk veica zemes sagatavošanas darbus pirms koka plākšņu ieklāšanas un paši skolas kokapstrādes darbnīcā sagatavoja koka paneļu plāksnes. Tādejādi iekārtojot koka paneļu celiņu 80 m garumā, izdevās pabeigt to visā garumā no jaunās skolas ēkas līdz parka teritorijas robežai.

Būtiski ir uzlabojies parka estētiskais izskats, – tā ziņo biedrība „Privātā vidusskola ĀBVS”. Iegūto rezultātu atzinīgi novērtē ĀBVS skolēni un skolotāji, kuri visu attālumu no jaunās skolas līdz ēdnīcai var veikt „sausām kājām”.

„Gaismas stars”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Garkalnē.

Projekta mērķis: Ierīkot apgaismojumu ciemata teritorijā, nodrošinot pievilcīgu, dzīvībai drošu un kvalitatīvu vidi.

Projekta rezultātā: Projekta īstenošanā piedalījās visi ciemata iedzīvotāji. Vispirms tika rūpīgi plānotas apgaismes stabu vietas, lai izgaismotu visu ielu vienmērīgi, bet tika ņemtas vērā arī katras ģimenes vēlmes. Lai nākotnē stabus nevajadzētu pārcelt, tika nospraustas arī ielas asis un stabi izvietoti vienā līnijā. Kad plānošana tika pabeigta un stabu vietas iezīmētas dabā, varēja ķerties pie darba. Katra ģimene pie savas mājas izraka bedri staba pamatam un tranšeju kabelim. Kad tas bija izdarīts, tad Strautkalnu vīrieši projektu grupas vadītāja vadībā ielika pamatus un kabeli gofrētā caurulē. Līdz ar to fiziski smagākais darbs bija pabeigts. Atlika vien pamata nolīmeņošana un tranšejas aizbēršana. Tā kā visi strādāja vienlaicīgi, tad darbs gāja raiti un galvenie rakšanas darbi tika pabeigti divās brīvdienās. Trešajā brīvdienā uzstādīja lampas uz stabiem un stabus ar visām lampām ievietoja pamatos un nostiprināja. Atlicis bija tikai lampu pievienošana pie sprieguma. Tā kā grupas vadītājs ir elektriķi, tad pievienošanas darbus veica viņš viens pats pa vakariem un pa vienai lampai.

Iedzīvotāju grupa „Strautkalni” pilnībā izgaismoja Strautkalnu ciemu, iedzīvotāji jūtas droši, un vakarā ciems ir pamanāms pa lielu gabalu.

„Ādažu vidusskolas stadiona infrastruktūras uzlabošana”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Uzlabot Ādažu vidusskolas stadiona infrastruktūru, lai paaugstinātu bērniem un jauniešiem futbola treniņu kvalitāti, kā arī sekmētu drošu stadiona skeitparka rampu izmantošanu futbola spēļu un treniņu laikā.

Projekta rezultātā: Projekta laikā, visu plānoto darbu realizācija bija sadalīta starp projekta grupas pārstāvjiem: iepirkumu veikšana, transportēšana, darba laiku plānošana, darbu izpilde u.c.

Futbola vārtus atjaunoja un aizsargtīklu uzstādīja biedrība „„Futbola klubs „ĀDAŽI””. Realizējot projektu, tika uzlabota Ādažu vidusskolas stadiona infrastruktūra, paaugstinājās bērnu un jauniešu futbola treniņu kvalitāte, bez tam ādažnieki tagad droši spēļu un treniņu laikā var izmantot skeitparka rampas.

„Nepaej garām!”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Iegādāties un uzstādīt āra informatīvo stendu Kultūrizglītības Centra (turpmāk tekstā – KC) ēkas priekšpusē, lai Ādažu iedzīvotāji varētu iepazīties ar kultūras pasākumiem KC, apmeklēt tos un šādā veidā kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku.

Projekta rezultātā: Sākotnējais projekta mērķis bija Izstrādāt un uzstādīt pārvietojamo un divpusējo āra un iekštelpu informatīvo stendu pie KCieejas u.c. kultūras pasākuma norišu vietām (KC iekštelpas, Līgo laukums, mūzikas un mākslas skolas ārējā zona un iekštelpas), šādā veidā papildinot KC informatīvos un reklāmas komunikācijas kanālus.

Rezultātā ir izveidots divpusējais pārvietojamais informatīvais stends, kuru var izmantot gan iekštelpās, gan ārā. Tas ir labs papildinstruments KC komunikācijas kanālu komplektam. Šis stends pārsvarā tiks izmantots KC informatīvo materiālu nešanas funkcijai – paziņojumi utml. No plakātiem arī tiks izmantoti īpašie KC drukātie plakātu rāmji (tajos tiek ievietoti A3 formāta materiāli), pēc kuru izmēriem stenda pamatne tika veidota. Atšķirībā no sākotnējā uzstādījuma par stenda svinīgās ceremonijas organizēšanu, tā tika atcelta, jo radās sajūta, ka tas šajā situācijā būtu lieki.

Kultūras censoņu grupa izstrādāja pārvietojamo divpusējo stendu, kuru var izmantot iekštelpās un kultūras pasākumu norišu vietās ārpus telpām. Šādā veidā tika papildināti Kultūras centra informatīvie kanāli.

Projekti ēku remontiem

M. Rožlapas kāpņu telpas remonts „Saulaināka nākotne”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Garkalnē.

Projekta mērķis: ielikt durvis, logu, pieslēgt apgaismojumu un veikt kāpņu telpas kosmētisko remontu. Piešķirt mājai civilizētāku un patīkamāku skatu.

Projekta rezultātā: Sasniegtais rezultāts ir pārsteidzoši labs! Brauca draugi no citiem novadiem, kuri vēlētos savos novados arī piedalīties tādos projektos.

-Sasniegtais rezultāts ir pārsteidzoši labs,- atzīst projekta īstenotāji, M. „Rožlapas” iedzīvotāji. Kāpņu telpa ieguva jaunu logu un ieejas durvis, tika restaurētas kanalizācijas akas un salabota grīda, pateicoties ražotāju atlaidēm, izdevās ietaupīt un paveikt vēl vairāk, nekā bija plānots, – tagad cilvēkiem, ienākot kāpņu telpā, patiešām ir saredzama saulaināka nākotne.

„Laiks jumtam”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Nomainīt daļu bojātā jumta seguma, salabot nesošās konstrukcijas un vēja kastes daļu jumtam, uzstādīt sniega barjeru virs kāpņu telpas ienākšanas.

Projekta rezultātā: Projekta grupa darbojās iepriekš vienojoties par darbu sadali. Uz jumta darbiem augšā darbojās vīriešu kārtas pārstāvji, savukārt pie mazajiem darbiem un vecā šīfera novākšanas darbiem piedalījās projekta sieviešu kārtas pārstāves. Projekta grupas vecākai personai jumta darbos bija atnākuši palīdzēt citi cilvēki, ar kuriem neradās domstarpības par projekta gaitas virzību, kā arī lieliski sastrādājās ar esošo projekta grupu.

Jaunbērziņi atrodas mazliet nomaļus, netālu  no Ādažu ciema, māja ir neliela, tomēr iedzīvotāju grupa „Mēs Jaunbērziņiem” bija apņēmības pilna tikt pie jauna jumta seguma Tagad māju rotā pilnīgi jauns jumts, par paveikto gandarīti mājas iedzīvotāji, kā arī tas priecē un iedvesmo garāmbraucējus.

„Dzīvespriecīgākai mūsu ikdienai”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Padarīt savu ikdienu priecīgāku, estētiskāku, ērtāku un arī siltāku – sakārtot ēkas Pirmā ielā 34  ieejas kāpnes, kāpņu laukumu un lieveni, nomainīt durvis.

Projekta rezultātā: Mērķis ir sasniegts – jaunās durvis uzturēs siltumu ēkā, ir salaboti kāpņu pakāpieni, kā arī esam uzlabojuši vizuālo izskatu ēkas ieejas lievenim. Diemžēl lieveņa sākotnējais stāvoklis bija sliktāks, kā domājām, un mums neizdevās to renovēt atbilstoši savām vēlmēm.

Biedrība cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu piederīgo atbalstam DZĪVESSPĒKS ir apmierināta, ka  nomainītās ieejas durvis un renovētais lievenis ir drošs, efektīvs un kļuvis pievilcīgāks, priekštelpa ir ieguvusi dzīvespriecīgāku krāsu, kā arī svarīgi ir tas, ka nu ir ērti lietojamas kāpnes un ieeja ar uzbrauktuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai ratiņkrēslā.

Ir brīži, kad projektu grupu koordinatori atdzīst, ka nav viegli saliedēt cilvēkus un nonākt pie vienota rezultāta, tomēr brīdī, kad ieceres realizējas, grūtības aizmirstas un pārņem gandarījums. Tā kā šis nav pēdējais KNHM fonda un Ādažu novada domes sadarbības gads, ceram, ka atskats paveiktajā dos iedvesmu jauniem plāniem un darbiem.