a a a

“Sabiedrība ar dvēseli” 2010. gada projekti

Atbilstoši žūrijas vērtējumam, konkursa “”Sabiedrība ar dvēseli 2010″ Ādažu novadā” ietvaros tika atbalstīti 11 projekti, no kuriem 4 paredzēja darbības izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu attīstībai vai uzlabošanai, 4 – teritorijas labiekārtošanai un 3 – ēku remontiem.

Projekti izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu attīstībai vai uzlabošanai:

“Radošu speciālistu grupa” projekts “Trīs krāsas, septiņas notis”

“Jauniešu koris “Mundus”” projekts “Jauniešu kora „Mundus” skatuves tērpu šūšana”

“Audzītes” projekts “Tropu māja”

“Ādažu 1. fotogrupa” projekts “Foto arhīva “Ādaži, Ādažu cilvēki” veidošana”

Projekti teritorijas labiekārtošanai:

“Podnieku kaimiņi” projekts “Bērnu priekam”

“PROGRESSIO” projekts “Sportiskai Kadagai”

“Baltezera Fani” projekts “Atpūtai un sportam”

“Ādažu Brīvā Valdorfa skola” projekts “Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parka celiņa iekārtošana Ādažu centrā”

Projekti ēku remontiem:

“Mēs jaunbērziņiem” projekts “Jaunbērziņu mājas labiekārtošana”

“Atmodas” projekts “Draudzīgi Videi!”

“Vīri kā ozoli” projekts “Kopā mēs varam” 

Projekti izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu attīstībai vai uzlabošanai

“Radošu speciālistu grupa” projekts “Trīs krāsas, septiņas notis”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: Iekārtot, izmantojot skolas darbinieku un skolas absolventu uzkrāto pieredzi, zināšanas un prasmes interjera dizainā, Ādažu mākslas un mūzikas skolā telpu “Trīs krāsas, septiņas notis”, kur savu brīvo laiku starp stundām un laiku līdz mājup iešanai, mācoties, spēlējoties, lasot, pavada audzēkņi, un kur savus bērnus var pagaidīt vecāki.

Projekta rezultātā tika iekārtota uzgaidāmā telpa Ādažu mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem, kā arī viņu vecākiem. Lai bērni varētu brīvi sēdēt uz grīdas, daļā no telpas tika ieklāts mīkstais grīdas segums. Acu priekam un labam noskaņojumam tika apgleznota viena siena, kā arī vienotai kompozīcijai tajā pašā stilistikā tika apgleznotas taburetes. Tika uzstādītas dekoratīvās žalūzijas un sēžamie maisi-pufi. Filcēšanas tehnikā tika izveidoti spilventiņi, kuri vēlāk tika novietoti uz mantu kastēm. Iekārtotajā telpā uzturas bērni vecumā no divu līdz pat piecpadsmit gadu vecumam un visiem tur ir gan interesanti, gan arī patīkami. Tā ir silta un mājīga telpa.

Rezultāts ir vēl pat veiksmīgāks kā bija sākotnēji iecerēts – telpa “Trīs krāsas, septiņas notis” ir pati iecienītākā uzturēšanās telpa Mākslas un mūzikas skolas bērniem. Interese par notiekošo bija liela kā no audzēkņu, tā arī no pasniedzēju puses. Visi bija gatavi piedalīties ar savu padomu un palīdzību, notika veiksmīga pieredzes un informācijas apmaiņa – ko kā labāk un efektīvāk darīt. Projekta īstenošanas gaitā projekta vadītāja iepazinās ar brīnišķīgu kokapstrādes meistaru.

“Jauniešu koris “Mundus”” projekts “Jauniešu kora „Mundus” skatuves tērpu šūšana”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projektā paredzētais mērķis bija uzšūt skaistus, spilgtus, oriģinālus, vienotus, īpaši modelētus skatuves tērpus visiem jauniešu kora “Mundus” koristiem (meitenēm 34 gab., puišiem 15 gab., kopā 49 gab.) un kora diriģentei (1 gab.). Nākamais mērķis jau parādījās darba procesā, kad tika pieņemts lēmums, ka kora tērpi tiks pirmo reizi uzvilkti un svinīgi prezentēti kora gada jubilejas koncertā 18.09.2010.

Projekta rezultātā tika nedaudz izmainīts tērpu skaits – no sākotnējiem meiteņu 34 tērpiem tika uzšūti 32, jo daži absolventi atstāja kori par labu studijām vai darbam ārpus Ādažu novada. Kopumā var teikt, ka projektu izdevās īstenot tā, kā bija iecerēts, tika panākts plānotais vizuālais tēls, kas pauda “Mundus” vērtības – jaunību, pirmreizīgumu, kūsājošu enerģiju, saliedētību, optimismu, dzīvessparu, aizrautību, mīlestību.

Sākot no skiču veidošanas līdz pat pēdējās vīles apdarei, visus darbus, ieskaitot darbu ar profesionālajām šujmašīnām, veica pašas koristes. projekta grupa tika sadalīta mazākās grupiņās, kurām tika sadalītas atsevišķas funkcijas – auduma izriešana, diegšana, dekoru veidošana u.c. Tuvojoties projekta beigām un jubilejas koncerta datumam, šūšanas un atbalsta darbam pieslēdzās arī citi kora dalībnieki, jo visiem mērķis bija viens – 18.septembrī uzkāpt uz skatuves jaunajos tērpos. Projekta īstenošanas laikā korim sāka veidoties iestrādes sarunās starp kora “Mundus” jauniešiem un vietējiem uzņēmumiem, sponsoriem un atbalstītājiem.

“Audzītes” projekts “Tropu māja”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: izveidot dabas stūrīti bērnudārza 3 grupās, pirmsskolas vecuma bērniem. Tas tiek nosaukts par “Tropu māju”, jo bērni tajā varēs spēlēties ar dažādiem dabas materiāliem, smiltīm, ūdeni, akmentiņiem kā arī rotaļu kukaiņiem, rāpuļiem, vērot, kā aug pašu iesētie augi, apkopt tos,  kā arī “Ziemas dārzā” rūpēties par kādu nelielu mīluli- jūrascūciņu, kāmi, zivtiņu vai bruņurupuci.

Projekta rezultātā tika sasniegts projekta mērķis un 3 bērnudārza grupiņās tika iekārtoti dabas stūrīši. Konsultējoties ar veterinārārstiem, kā arī pārrunājot citu gadu pieredzi ar bērnudārza vadību, jūrascūciņas atrašanās ziemas dārzā tomēr nebija iespējama, jo šādos apstākļos dzīvnieciņš būtu pakļauts lielam stresam, kā arī tas netiktu pietiekami uzraudzīts. Ņemot vērā šos apstākļus, tika nolemts jūrascūciņu turēt grupas mazgāšanās telpā.

Projekta īstenošanā katrs grupas biedrs piedalījās ar lielu entuziasmu, iesaistot darbībā arī bērnu vecākus (materiālu iegādei, pamatnes uzstādīšanai). Tomēr lielākais darbs tika veikts pašu rokām, veicot virsmas apbūvi ar ģipša masu un akmeņiem. Audzinātājas darbu veica ar lielu atdevi, ieguldot tajā savu brīvo laiku, kā arī neizmērojami lielo fantāziju, lai katra Tropu māja būtu atšķirīga, savdabīga un bērniem interesanta. Sasniegtais rezultāts projekta grupu apmierina, ir liels prieks par padarīto darbu, vecāki, kā arī citu grupu audzinātājas izrāda lielu interesi un sajūsmu par Tropu māju. bet vislielākais prieks ir bērniem, kuri katru dienu tajā rotaļājas, kā arī izjūt atbildību, prieku un lepnumu par šo dabas centru grupā.

“Ādažu 1. fotogrupa” projekts “Foto arhīva „Ādaži, Ādažu cilvēki” veidošana”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: izveidot foto arhīvu “Ādaži, Ādažu cilvēki”, kas sniegtu plašāku ieskatu par to, ka Ādažu iedzīvotāji ir aktīvi dažādās jomās, viņi strādā, sporto, darina mākslas darbus, dzied un dejo, un šo visu kultūras vērtību nodod no paaudzes paaudzēs. Šos mirkļus projektu grupa vēlējās atspoguļot fotogrāfijās, kas paliktu kā kultūras mantojums nākamajām paaudzēm.

Projekta rezultātā, darbojoties visiem projekta dalībniekiem, tika sabildētas aptuveni 600-700 bildes, no kurā atlasot vērtīgākās un piemērotākās, tika izvirzītas bildes, kuras sagatavot un izstādīt izstādē “Ādaži, Ādažu cilvēki”. Šī gada projekta atskaites punkts ir tikai maza daļa no Ādažu foto-arhīva izveides, bet ļoti būtisks fakts, ka šis darbs ir aizsākts un notiek pirmo reizi.

Par projekta grupu un tās dalībniekiem jāmin fakts, ka darbs bez dalībniekiem-modeļiem-Ādažu iedzīvotājiem nebūtu realizējams, tādēļ šogad projektā dalību ieņēma aptuveni 100 Ādažu iedzīvotāju. uzzinot par projekta ideju, iedzīvotāji bija ļoti atsaucīgi, gandrīz katrs uzrunātais iedzīvotājs piekrita fotografēties Ādažu foto-arhīvam. Un, pamatojoties uz šo atsaucību, fotogrupa turpinās fotografēt Ādažus un tā iedzīvotājus, lai arī turpmāk varētu viena gada garumā apkopot bildes un izlikt tās publiskai apskatei.

Projekti teritorijas labiekārtošanai

“Podnieku kaimiņi” projekts “Bērnu priekam”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Podniekos.

Projekta mērķis: labiekārtot kopējo Podnieku ciema bērnu atpūtas laukumu un papildināt tā aprīkojumu ar atrakcijām bērniem vecumā virs 4 gadiem.

Projekta rezultātā tika uzstādītas šūpoles ar 4 sēdekļu vietām, paplašināta esošā smilšu kaste, uzstādīti atpūtas soliņi, ierīkota virvju, zviedru un alpīnistu siena, uzstādīti: trošu tīkls, pievilkšanās stienis, vingrošanas gredzeni, līdzsvara tilts, slidkalniņš. Bez tam, lai nodrošinātu kritiena amortizāciju, zem visām atrakcijām grunts virskārta ir nomainīta ar skalotām smiltīm, tādējādi samazinot traumu iespējamību kritiena gadījumā.

Faktiski projekta izpildē iesaistījās ap 35 iedzīvotājiem. Projekta laikā bija veiksmīga sadarbība ar Podnieku ciemata māju apsaimniekotāju SIA “3X Namu Apsaimniekošana”. Liels paldies jāsaka projekta dalībnieku ģimenēm par atbalstu un sapratni visa projekta izpildes laikā, jo projekta darbi tika veikti uz brīvā laika rēķina, kurš citādi tiktu pavadīts ģimenes lokā.

“PROGRESSIO” projekts “Sportiskai Kadagai”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Kadagā.

Projekta mērķi: Īstenot sabiedriskā labuma projektu Kadagas ciema labiekārtošanā izmantojot iedzīvotāju interesi un līdzdalību. Ilgtermiņā uzlabot fizisko un sociālo vidi Kadagas ciemā. Veicināt Kadagas jauniešu iniciatīvu, atbildību par savas dzīves vidi, sekmēt piederības sajūtu. Mazināt destruktīvu uzvedību ārpus skolas un mājām sekmējot jauniešu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu sporta objektos. Sekmēt atbildību par ierīkotajiem sporta objektiem un vēlmi pilnvērtīgāk un mērķtiecīgāk pavadīt brīvo laiku, mazināt veselībai un dzīvībai kaitīgu uzvedību. Popularizēt sportu kā vienu no dzīves kvalitātēm. Noorganizēt sporta svētkus kā iespēju parādīšanu veselīgai, mērķtiecīgai, attīstošai brīvā laika pavadīšanai.

Projekta rezultātā izdevās gandrīz viss: tika renovēts volejbola laukums, uzbūvēts ielu bumbas laukums un futbola laukums, taču sporta svētki netika organizēti. Tika piesaistīts līdzfinansējums, kas sākotnēji nebija plānots: NBS Ādažu bāzes vadība piešķīra 2 kravas automašīnas un karavīrus bruģa izraušanai no automašīnām, SIA “Knifs-4” atbalstīja ar traktora – buldozera darbu zemes virskārtas sagatavošanai, kā arī SIA “EDVEST” – ar betona maisītāja pakalpojumiem.

Vadošo lomu projekta īstenošanā uzņēmās projekta vadītāja un viņas ģimene. Daļa no projekta grupā iesaistītajiem dalībniekiem vasaru pavadīja ārpus Kadagas un nevarēja piedalīties projekta īstenošanā, taču komandai pievienojās citi Kadagas iedzīvotāji (pieaugušie un bērni). Īpaši liela atsaucība bija no bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Projekta komanda izsaka pateicību arī Ādažu novada domes priekšsēdētājam N. Breidakam un izpilddirektoram D.Popovam par atbalstu projekta īstenošanā.

“Baltezera Fani” projekts “Atpūtai un sportam”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Baltezerā

Projekta mērķi: Nodrošināt pilnvērtīgu atpūtu un sporta aktivitātes Baltezera ciema iedzīvotājiem, izveidojot patīkamu aktīvās atpūtas vietu Lielā Baltezera krastā,  kur kopīgi varētu atpūsties visa ģimene. Izveidot spēļu pilsētiņu mazākiem bērniem, sakārtot pludmali, krasta zonā izpļaujot niedres un izlīdzinot reljefu, izvietot atkritumu urnas un atpūtas krēslus. Sakārtot futbola laukuma teritoriju un izveidot volejbola laukumu.

Projekta rezultātā tika atjaunoti futbola vārti, veikta peldvietas teritorijas sakārtošana (nopļauta zāle, iztīrīta ezermala no sīkajiem krūmiem, izpļautas niedres krasta zonā, kā arī izlīdzināts augsnes reljefs), lai varētu uzsākt volejbola laukuma un bērnu rotaļu laukuma izveidi. Vasaras beigās pa vakariem 8-10 aktīvākiem iedzīvotāji (gan projekta grupas dalībnieki, gan citi projekta atbalstītāji) strādāja, zāģēja, skrūvēja un montēja kopā bērnu laukumam nepieciešamās detaļas. Septembra sākumā jau bija uzstādīts bērnu slidkalniņš, galdiņš, soliņš, kā arī divas šūpoles – lielākiem un mazākiem bērniem, rāpšanās virve, virvju kāpnes, kā arī novietoti atpūtas krēsli ar galdu un uzstādīta atkritumu urna. Septembra pirmajā svētdienā vārtiem tika uzlikti jauni tīkli un izveidots volejbola laukums, kā arī noorganizēta futbola spēle ar rekordlielu spēlētāju skaitu – 11 futbolistiem katrā komandā, tā atzīmējot atjaunoto sporta laukuma atklāšanu. Uz bērnu rotaļu laukuma atkāšanu bija ieradušies pārstāvji ne tikai no Baltezera, bet arī Ādažiem, Bukultiem un Rīgas. Tika nolemts, ka papildus jau esošais bērnu rotaļu laukums tiks papildināts ar zviedru sienu un rāpšanās tīklu lielākiem bērniem.. Tā kā Baltezerā ir izveidojusies spēcīga basketbola komanda ar fanu klubu, tika nolemts uzstādīt basketbola grozu.

Projekta īstenošanā iesaistījās gan projekta grupas dalībnieki, gan citi atbalstītāji. Iepriecināti par projektā izveidoto bērnu rotaļu laukumu ir ne tikai Baltezera, bet arī Dreimanu un Bukultu iedzīvotāji. Projekta ietvaros veiktie darbi ne tikai saliedēja projekta grupu, bet arī piesaistīja grupas biedru draugus kopējām aktivitātēm, lai turpinātu uzsāktos labiekārtošanas darbus.

“Ādažu Brīvā Valdorfa skola” projekts “Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parka celiņa iekārtošana Ādažu centrā”

Projekts tiek īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: nodrošināt Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēniem, to vecākiem un skolas darbiniekiem, kā arī Ādažu ciema iedzīvotājiem un viesiem ērtu un drošu pārvietošanos parka teritorijā, iekārtojot gājēju celiņu.

Projekta rezultātā Ādažu Brīvā Valdorfa skolas teritorijā, Ādažu centra parkā ir iekārtots gājēju celiņš no impregnēta koka paneļiem 45 m garumā, tādējādi nodrošinot ērtāku un drošāku pārvietošanos pa parku visiem Ādažu ciema iedzīvotājiem un viesiem. Projekta rezultātus izdevās īstenot ar uzviju, jo iekārtots par 3m garāks celiņš kā bija paredzēts projektā. Līdz ar celiņa iekārtošanu parka ainava Ādažu centrā ir kļuvusi pievilcīgāka un estētiskāka.

Projekta īstenošanā iesaistījās ne tikai projekta darba grupas dalībnieki, bet arī citi Ādažu Brīvā Valdorfa skolas (ĀBVS) skolēni. Ādažu ciema iedzīvotāji ir atzinīgi novērtējuši projekta ietvaros izveidoto koka paneļu celiņu. Īpašu atzinību jaunais celiņš ir izpelnījies ĀBVS skolēnu un darbinieku vidū, jo katru dienu mērojamais ceļš no jaunās skolas uz ēdnīcu un atpakaļ nu kļuvis drošāks, ērtāks un estētiskāks.

Projekti ēku remontiem

“Mēs jaunbērziņiem” projekts “Jaunbērziņu mājas labiekārtošana”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Jaunbērziņos.

Projekta mērķis: izveidot tehniski aizveramas un noslēdzamas ārdurvis pirmajai un otrajai kāpņu telpai, izveidot apgaismojumu pie ienākšanas kāpņu telpā, pilnībā renovēt lieveni abās kāpņu telpās, otrajā kāpņu telpā labot nojumes notekplūsmu, ar kosmētiskā remonta darbiem labot vējtverus.

Projekta rezultātā divām kāpņu telpām tika pilnībā nomainītas ārdurvis, vējtverī veikts kosmētiskais remonts, sienu apdares materiālos izmantots dekoratīvais apmetums, izflīzēta grīda, atjaunotas iekšdurvis, pārkrāsoti griesti vējtverī, vējtveru ārējā daļa vispirms tika pilnībā atjaunota, tad – arī pārkrāsota, pilnībā atjaunoti nojumes jumti, vienai no nojumēm tika mainīta visa nesošā konstrukcija, sagādātas jaunas notekas, atjaunoti lieveņi, kāpņu telpās atjaunots vai ierīkots apgaismojums.

Projektu grupa darbojās sastāvā pa diviem vai trim cilvēkiem kopā, jo bija ierobežota telpa remonta norisei. Sasniegtais rezultāts projekta grupai liekas labāks kā bija plānots.

“Atmodas” projekts “Draudzīgi Videi!”

Projekts tika īstenots Ādažu novada Kadagā.

Projekta mērķis: uzlabot dzīves kvalitāti savā dzīves vietā – būtiski uzlabojot dzīvojamās ēkas (mājas) siltuma taupību, mājas estētisko izskatu, kā arī iedzīvotāju drošību.

Projekta rezultātā tika rekonstruēts lievenis, veikts remonts kāpņu telpā, nomainītas kāpņu telpas durvis, atjaunots soliņš, iegādātas jaunas pastkastītes, kā arī veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts.

Projekta grupa darbojās labi, saskaņoti. Kāpņu telpas remonta laikā atklājās lielas plaisas starp paneļu šuvēm, kur no ārpuses vertikālajām šuvēm tecēja ūdens, taču projekta grupa minētajai problēmai atrada risinājumu, piesaistot SIA “Ādažu Namsaimnieks” un mājas uzkrātos līdzekļus ēkas šuvju aiztaisīšanai no ārpuses.

“Vīri kā ozoli” projekts “Kopā mēs varam”

Projekts tiek īstenots Ādažu novada Ādažos.

Projekta mērķis: sakārtot sanitāro mezglu Pirmā ielā 34/36 1.stāvā. Sanitārā mezgla remonts padarīs darba vidi ētisku un sanitārām normām piemērotu un tā pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem ļaus sabiedriskās pakalpojumu sniegšanas vietas un pasākumus novada ģimenēm apmeklēt arī kopā ar savu tuvinieku-invalīdu, tā mazinot viņu atstumtību. Sanitārais mezgls ir viens no nosacījumiem vides pieejamībai – dažādiem pakalpojumiem un pasākumiem.

Projekta rezultātā tika nojaukta starpsiena, demontēta vecā santehnika, kā arī iekārtots jauns sanitārais mezgls.