Projektu piemēri

Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu piemēri Latvijā laika posmā no 2007. līdz 2010. gadam:

2010. gada projektu saraksts

2009. gada projektu saraksts

2008. gada projektu saraksts

2007. gada projektu saraksts

 Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij izdevums, “Sabiedrība ar dvēseli 6”, 2012. gada janvāris.

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij izdevums, “Sabiedrība ar dvēseli 5”, 2011. gada janvāris.

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij izdevums, “Sabiedrība ar dvēseli 4”, 2010. gada janvāris.