a a a

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā”

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā”

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā” ir unikāls Latvijas projekts, jo:

1.     Pirmo reizi divas pašvaldības – Ādažu novada dome un Garkalnes novada Dome ir vienojušās kopīgam projektam, lai novērstu Lielā un Mazā Baltezera tālāku piesārņošanu ar notekūdeņiem. Speciāli šim projektam tika izveidota un apstiprināta projekta teritorija – 89.aglomerācija;

2.     Visas komunikācijas – kanalizācijas tīkli (50 km), 35 kanalizācijas sūkņu stacijas un viena vakuuma stacija tiek izbūvētas no jauna, netiek veikta esošo tīklu rekonstrukcija;

3.     Pirmo reizi Latvijā tiks izbūvēta vakuuma kanalizācija.

          Projekts aizsākās 2009.gadā, kad Ādažu un Garkalnes pašvaldības izveidoja kopīgu uzņēmumu SIA „Garkalnes ūdens” (32% Ādažu daļas un 68% Garkalnes daļas), lai piesaistītu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

          2012.gada janvārī Projekta Iesniegums tika iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, un tā pašā gada jūnijā tas tika apstiprināts. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5,979 milj. LVL,  Kohēzijas fonda un Valsts finansējums ir 5,345 milj. LVL, abu pašvaldību finansējums – 0,634 milj.LVL.

          Projekta būvdarbi ir sadalīti divās kārtās. 1.kārtas (kanalizācijas tīklu izbūve Garkalnes novada Priedkalnē un Bukultos un savienojums ar Rīgu) būvdarbi ir uzsākti. Savukārt 2.kārtas (kanalizācijas tīklu izbūve Garkalnes novada Priedkalnē,  Baltezerā un Ādažu novada Baltezerā, Alderos) būvdarbu iepirkums tika izsludināts šī gada augustā. Projekts pilnībā jāpabeidz līdz 2015.gada jūnijam.

 

18.12.2012. 
Video par projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā”

01.07.2012.
Projekts tiek īstenots DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000″ ietvaros.

Projekta mērķis – jaunu kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju izbūve palielinot kanalizācijas pakalpojuma pārklājumu, kā rezultātā Lielajā un Mazajā Baltezerā vairs netiks novadīti piesārņoti notekūdeņi, kas atbilstoši Eiropas Savienības prasībām nodrošinās apkārtējās vides aizsardzību pret piesārņojumu, ko radītu neattīrītu vai nepietiekami attīrītu notekūdeņu nonākšana Lielajā un Mazajā Baltezerā, kas ir dzeramā ūdens ņemšanas vieta.

Projekta ietvaros tiek uzbūvēti kanalizācijas tīkli un kanalizācijas sūkņu stacijas. Finansējuma saņēmējs un projekta īstenotājs ir Ādažu un Garkalnes pašvaldību SIA „Garkalnes ūdens”.

Projekta īstenošana laika posms: 07.2012. – 2014

Projekta kopējās izmaksas: 7 294 598 LVL

Projekta finansēšana:

Ādažu pašvaldība 202 677 LVL

Garkalnes pašvaldība 430 690 LVL

KF 5 040 869 LVL

Valsts 304 943 LVL

SIA „Garkalnes ūdens” 1 315 419 LVL