Izskatās ka jūs izmantojat novecojušo parlūkprogrammu.
Mājas lapas korektai darbībai lūgums izmantot Internet Explorer 10, Firefox 39, Chrome 43 vai jaunākās versijas.

a a a

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta”

 

01.11.2013.

Turpinās Projekta „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA Ādažos, II kārta ”būvdarbi.

 

2012. gada 18. jūlijā Ādažu novada dome, SIA „Ādažu Ūdens” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija noslēdza Civiltiesisko līgumu par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta”Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/008 (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanu. Līgums paredz Kohēzijas fonda un Valsts budžeta līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas plānotas 2,01 milj.Ls, t.sk. Kohēzijas fonda līdzfinansējums 1,55 milj.Ls un Valsts budžeta līdzfinansējums 0.094 milj.Ls. Projekta īstenošanas termiņš ir 2015. gads 1. jūnijs.

2013.gada 06.jūnijā SIA „Ādažu Ūdens”  noslēdza  līgumu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta” ietvaros” ar SIA „Siltums Jums” Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt ūdensapgādes tīklu  7,9 km garumā un kanalizācijas tīklu izbūvi 11,2 km garumā. Plānots arī izbūvēt piecas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un rekonstruēt vienu esošo.

Pašteces kanalizācijas tīklu paredzēts paplašināt Nūrnieku, Krūkļu, Čiekuru, Rožu ,Dzirnavu/Mālnieku, Liepavotu , Dārza ,Saules ,Ziedu ,Skolas ,Bērzu ,Pļavu ,Vārpu, Alīdas, Veltas/Jēkaba ,Druvas ,Lauku ,Graudu ,Priežu ,Ozolu ,Zīļu ,Zelmeņu ,Gaujas ,Skuju ,Koku ielās un Vējupes ceļos.

Ūdensapgādes tīklu paredzēts paplašināt Nūrnieku, Krūkļu, Draudzības, Rožu , Druvas ,Graudu ,Lauku ,Vēja , Gaujas ,Koku , Skuju , Priežu , Ozolu , Zīļu ,Zelmeņu ielās un Rīgas gatvē , Vējupes ceļi.

Pašreiz kanalizācijas tīkls pilnībā izbūvēts Dārza ,Saules, Ziedu, Skolas, Bērzu, Pļavu, Vārpu, Rožu  ielās; ūdensvada tīkls izbūvēts Rīgas gatvē ,Rožu ielā.

Lūdzam projektā minēto ielu ēku īpašniekus pievienoties pie izbūvētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Par iespējām un nosacījumiem kā pievienoties pie centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem sazināties par t. 29508078

PROJEKTU “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA Ādažos, II KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS SIA „ĀDAŽU ŪDENS”. PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

 

 

09.10.2012.

SIA „Ādažu Ūdens” uzsāk projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta” īstenošanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti „ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000″, kā arī uz Atbildīgās iestādes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.569 par projekta apstiprināšanu, 2012. gada 18. jūlijā Ādažu novada dome, SIA „Ādažu Ūdens” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija noslēdza Civiltiesisko līgumu par projekta „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/008 (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 2,43 milj.latu apmērā, t.sk. Kohēzijas fonda līdzfinansējums 1,55 milj.lati, valsts budžeta līdzfinansējums 0,094 milj.lati un pašvaldības līdzfinansējums 366 106 lati. SIA „Ādažu Ūdens” nodrošina līdzfinansējumu pievienotās vērtības nodokļa apmērā. Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2015. gads 1. jūnijs.

Projekta„Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta” ietvaros 2013. gadā plānots uzsākt ūdensapgādes  un kanalizācijas tīklu izbūvi, kopā paredzot līdz 2015.gadam izbūvēt  8,4 km ūdensapgādes un 11,2 km kanalizācijas tīklus. Plānots arī izbūvēt piecas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un rekonstruēt vienu esošo.

Pašteces kanalizācijas tīklu paredzēts paplašināt Nūrnieku, Krūkļu, Čiekuru, Rožu, Dzirnavu, Mālnieku, Liepavotu, Dārza, Saules, Ziedu, Skolas, Bērzu, Pļavu, Vārpu, Alīdas, Veltas, Jēkaba, Druvas, Lauku, Graudu, Priežu, Ozolu, Zīļu, Zelmeņu, Gaujas, Skuju, Koku ielās un Vējupes ceļos. (Skatīt pievienoto karti)

Ūdensapgādes tīklu paredzēts paplašināt Nūrnieku, Krūkļu, Draudzības, Rožu, Druvas, Graudu, Lauku,Vēja, Gaujas, Koku, Skuju, Priežu, Ozolu, Zīļu, Zelmeņu ielās un Rīgas gatvē, Vējupes ceļos. (Skatīt pievienoto karti)

Projekta ietvaros Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējuma saņēmējs ir SIA „Ādažu Ūdens”, kas nodrošina projektu realizāciju.

Projekta administratīvo, tehnisko un vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ādažu ciemata notekūdens savākšanas shēma

Ādažu ciemata ūdensapgādes shēma