Izskatās ka jūs izmantojat novecojušo parlūkprogrammu.
Mājas lapas korektai darbībai lūgums izmantot Internet Explorer 10, Firefox 39, Chrome 43 vai jaunākās versijas.

a a a

Projekts „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana divās ģimenes ārstu praksēs Ādažu slimnīcā”

30.05.2012.

Ādažu slimnīca uzsāk ES līdzfinansēto projektu divās ģimenes ārstu praksēs

PSIA „Ādažu slimnīca” ir uzsākusi ERAF līdzfinansēto projektu  „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana divās ģimenes ārstu praksēs Ādažu slimnīcā” Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/185 realizāciju.

Projekta ietvaros paredzēta ģimenes ārstu kabinetu rekonstrukcija un ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma piegāde. Ir izstrādāta tāme ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu vienkāršotai rekonstrukcijai un noslēgti līgumi par medicīnisko ierīču un aprīkojumu piegādi.