Komitejas

Domes 22.augusta sēdes darba kārtība

Finanšu komitejas 15.augusta sēdes darba kārtība

Attīstības komitejas 8.augusta sēdes darba kārtība

Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 1.augusta sēdes darba kārtība

Domes sēdes un lēmumi

Izglītības, kultūras, sporta un sociālā  komiteja:
Kerola Dāvidsone – komitejas priekšsēdētāja;
Pēteris Pultraks;
Pēteris Balzāns;
Liāna Pumpure;
Raitis Kubuliņš;
Kristīne Savicka;
Edgars Verners.

Attīstības komiteja
Valērijs Bulāns – komitejas priekšsēdētājs;
Māris Sprindžuks;
Edgars Verners;
Edvīns Šēpers;
Adrija Keiša;
Jānis Beķers;
Jānis Neilands.

Finanšu komiteja:
Māris Sprindžuks;
Liāna Pumpure;
Kerola Dāvidsone;
Valērijs Bulāns;
Kristīne Savicka;
Jānis Beķers;
Pēteris Pultraks;
Edgars Verners;
Pēteris Balzāns;
Jānis Neilands;
Gundars Bojārs;
Raitis Kubuliņš;
Adrija Keiša;
Edvīns Šēpers;
Karina Sprūde.