Komitejas

Izglītības, kultūras, sporta un sociālā  komiteja:
Kerola Dāvidsone;
Pēteris Pultraks;
Pēteris Balzāns;
Liāna Pumpure;
Raitis Kubuliņš;
Kristīne Savicka;
Edgars Verners.

Attīstības komiteja
Māris Sprindžuks;
Valērijs Bulāns;
Edgars Verners;
Edvīns Šēpers;
Adrija Keiša;
Jānis Beķers;
Jānis Neilands.

Finanšu komiteja:
Māris Sprindžuks;
Liāna Pumpure;
Kerola Dāvidsone;
Valērijs Bulāns;
Kristīne Savicka;
Jānis Beķers;
Pēteris Pultraks;
Edgars Verners;
Pēteris Balzāns;
Jānis Neilands;
Gundars Bojārs;
Raitis Kubuliņš;
Adrija Keiša;
Edvīns Šēpers;
Karina Sprūde.