Komisijas

Administratīvā komisija
Administratīvo aktu strīdus komisija
Iepirkumu komisija
Civilās aizsardzības komisija
Vēlēšanu komisija
Arhīva ekspertu komisija
Nepilngadīgo lietu komisija
Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija
Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa vērtēšanas komisija
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija
Ētikas komisija
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija
Medību koordinācijas komisija
Lauksaimniecības zemes darījumu komisija

 

 

Administratīvā komisija

NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Edgars Verners
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Veinbergs
Komisijas loceklis Gundars Leonovičs
Komisijas loceklis Evija Rūdolfa – Spēka
Komisijas loceklis Jānis Popovs
Komisijas locekle Liene Krūze
Komisijas sekretāre Edīte Lauga
Sēdes notiek:
katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā, plkst.16:00, Kultūras centrā, Ādažu Vēstures un mākslas galerijā. Jautājumu gadījumā zvanīt Komisijas sekretārei Edītei Laugai mob.22074497.

Iepirkumu komisija

NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Artis Brūvers
Komisijas locekle Everita Kāpa
Komisijas locekle Rita Šteina
Komisijas loceklis Uģis Dambis
Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
Komisijas loceklis Halfors Krasts

Administratīvo aktu strīdu komisija

NOLIKUMS

Grozījumi

Komisijas priekšsēdētājs Pēteris Balzāns
Komisijas loceklis Guntis Porietis
Komisijas loceklis  Edvīns Šēpers
Komisijas loceklis  Pēteris Pultraks
Komisijas loceklis  Domes jurists

Civilās aizsardzības komisija

Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

 

29176671

maris.sprindzuks@adazi.lv

VUGD

Komisijas priekšsēdētāja vietn.

Zahars Vorobjovs

67023561, 22038036

zahars.vorobjovs@vugd.gov.lv

Domes izpilddirektors Guntis Porietis

26544977

guntis.porietis@adazi.lv

Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Artis Brūvers
artis.bruvers@adazi.lv
Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks Oskars Feldmanis

29107589

oskars.feldmanis@adazi.lv

SIA „Ādažu Ūdens” valdes loceklis Aivars Dundurs

29121015

udensadazi@inbox.lv

SIA ”Ādažu Namsaimnieks” valdes loceklis Juris Krūze

26687888

juris.kruze@gmail.com

PSIA „Ādažu slimnīca” valdes loceklis Pēteris Pultraks

29147370

ppultraks@tvnet.lv

A/S „Latvijas valsts meži” meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Vilmārs Katkovskis

64207117, 29272155

v.katkovskis@lvm.lv


Saulkrastu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieka vietniece Antra Stradiņa

27860058

antra.stradina@inbox.lv

A/S ”Sadales Tīkli” Centrālā reģiona Piejūras nodaļas vadītājs Artūrs Ancāns

29272046

arturs.ancans@sadalestikls.lv

A/S ”Sadales Tīkli” Pierīgas reģiona ekspluatācijas daļas vadītājs Kārlis Sproģis

26350209

Karlis.Sprogis@sadalestikls.lv

NBS SzS KBDE štāba virsnieks Aivis Mirbahs

29130250

aivis.mirbahs@mil.lv

A/S „Latvijas Gāze” Ekspluatācijas un tehniskā departamenta vadītājs Ilmārs Bode

29284906

ilmars.bode@lg.lv

VMD Rīgas reģionālā virsmežniecība, inženieris Dzintars Rozens

29358889

dzintars.rozens@riga.vmd.gov.lv

 

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja Agita Berkmane
Komisijas locekle Anda Tuliša
Komisijas locekle Antra Meola
Komisijas locekle Zinaīda Johansone
Komisijas locekle Zane Kubuliņa
Komisijas locekle Lidija Griezne
Komisijas locekle Inguna Kozlovska
Komisijas locekle Gita Vilcāne
Komisijas locekle Laila Subača
Komisijas loceklis Leons Zeiļuks
Komisijas locekle Liene Krūze
Komisijas locekle Signija Roze
Komisijas sekretāre Antra Stradiņa
Arhīva ekspertu komisija
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs Guntis Porietis
Komisijas loceklis
Komisijas locekle Rita Makejeva
Nepilngadīgo lietu komisija
Reglaments
Komisijas priekšsēdētāja Liāna Pumpure
Komisijas locekle Anda Tuliša
Komisijas locekle Maija Vulāne
Komisijas loceklis Edmunds Vanags
Komisijas locekle Odeta Induse
Komisijas locekle Artūrs Šmaukstelis
Komisijas locekle Vita Kvašņova
Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs Guntis Porietis
Komisijas locekle Sarmīte Mūze
Komisijas loceklis Edmunds Plūmīte
Komisijas loceklis Jānis Tiļčiks
Komisijas loceklis Artis Brūvers
Komisijas lēmums – piešķirt Antrai Spickus pašvaldības līdzfinansējumu 1160,39 EUR apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā iela 33, Ādaži, pielīgto būvdarbu apmaksas izdevumiem autostāvvietas izbūvei.Protokols
Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa vērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja Karīna Miķelsone
Komisijas locekle Adrija Keiša
Komisijas loceklis
Komisijas locekle Dace Medniece
Komisijas locekle Sandra Bukovska
Komisijas loceklis Vitālijs Klebeko

Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija

 Nolikums

Komisijas priekšsēdētājs Edvīns Šēpers
Komisijas loceklis Volli Kukk
Komisijas locekle Andris Spricis
Komisijas loceklis
 Ētikas komisija
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja Kerola Dāvidsone
Komisijas loceklis Juris Antonovs
Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
Komisijas loceklis Edvīns Šēpers
Komisijas locekle Liene Krūze
Komisijas locekle Everita Kāpa
Medību koordinācijas komisija
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Neilands

tālr.29508078

 Komisijas loceklis Mārtiņš Upmanis
 Komisijas loceklis Oskars Vīgants
 Komisijas loceklis Kārlis Dadeiks
Lauksaimniecības zemes darījumu komisija
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs Edvīns Šēpers
  Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
  Komisijas loceklis Vollijs Kuks
  Komisijas loceklis Valdis Ligers
  Komisijas loceklis Nataļja Krasnova
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija
Komisijas priekšsēdētāja Liene Krūze
Komisijas locekle Dace Medniece