Komisijas

Administratīvā komisija
Administratīvo aktu strīdus komisija
Iepirkumu komisija
Saulkrastu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija
Vēlēšanu komisija
Arhīva ekspertu komisija
Starpinstitucionālā nepilngadīgo lietu komisija
Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija
Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija
Ētikas komisija
Medību koordinācijas komisija
Lauksaimniecības zemes darījumu komisija

 

Administratīvā komisija

NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Edgars Verners
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Veinbergs
Komisijas locekle Ieva Roze
Komisijas loceklis Halfors Krasts
Komisijas loceklis Gints Dzirkalis
Komisijas locekle Liene Krūze
Komisijas sekretāre Edīte Lauga
Sēdes notiek:
katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā, plkst.16:00, Kultūras centrā, Ādažu Vēstures un mākslas galerijā. Jautājumu gadījumā zvanīt Komisijas sekretārei Edītei Laugai mob.22074497.

Iepirkumu komisija

NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Valērijs Bulāns
Komisijas locekle Everita Kāpa
Komisijas locekle Rita Šteina
Komisijas loceklis Uģis Dambis
Komisijas loceklis Artis Brūvers
Komisijas loceklis Halfors Krasts

Administratīvo aktu strīdu komisija

NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Pēteris Balzāns
Komisijas loceklis Guntis Porietis
Komisijas loceklis  Edvīns Šēpers
Komisijas loceklis  Pēteris Pultraks
Komisijas loceklis  Domes jurists

 

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja Agita Berkmane
Komisijas locekle Antra Meola
Komisijas locekle Ilze Bērziņa
Komisijas locekle Signija Roze
Komisijas locekle Liene Krūze
Komisijas locekle Antra Stradiņa
Komisijas locekle Liene Kapitonova
Lēmums par vēlēšanu komisiju
Arhīva ekspertu komisija
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs Guntis Porietis
Komisijas loceklis
Komisijas locekle Rita Makejeva
Starpinstitucionālā nepilngadīgo lietu komisija
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētāja Ieva Roze
Komisijas locekle Kristīne Patmalniece
Komisijas loceklis Ādažu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs
Komisijas locekle Inga Meija
Komisijas locekle Evija Rūdolfa – Spēka
Komisijas locekle Antra Stradiņa
Komisijas locekle Anita Milanceja

Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija

NOLIKUMS

Komisijas priekšsēdētājs Edvīns Šēpers
Komisijas loceklis Volli Kukk
Komisijas locekle Andris Spricis
Komisijas loceklis  Artis Brūvers
 Ētikas komisija
NOLIKUMS
Komisijas locekle Kerola Dāvidsone
Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
Komisijas loceklis Edvīns Šēpers
Komisijas locekle Liene Krūze
Komisijas locekle Everita Kāpa
Komisijas locekle Kristīne Savicka
Medību koordinācijas komisija
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Neilands

tālr.29508078

 Komisijas loceklis Mārtiņš Upmanis
 Komisijas loceklis Oskars Vīgants
 Komisijas loceklis Kārlis Dadeiks
Lauksaimniecības zemes darījumu komisija
NOLIKUMS
Komisijas priekšsēdētājs Edvīns Šēpers
  Komisijas loceklis Valērijs Bulāns
  Komisijas loceklis Vollijs Kuks
  Komisijas loceklis Artis Brūvers
  Komisijas loceklis Nataļja Krasnova

 

Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs Guntis Porietis
Komisijas locekle Sarmīte Mūze
Komisijas loceklis Jānis Tiļčiks
Komisijas loceklis Jānis Beķers

Protokols