a a a

Dome un deputāti

DEPUTĀTI

Māris Sprindžuks

Saraksta nosaukums: Reģionu alianse

Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu novada dome, priekšsēdētājs

Izglītības iestāde: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Kanzasas Universitāte (ASV)

Specialitāte: bakalaura grāds – agronomija, maģistra grāds – publiskās pārvaldes vadība

Dzimšanas gads: 1971

E-pasts: maris.sprindzuks@adazi.lv

Pieņemšanas vieta un laiks: Ādažu novada domē (Gaujas ielā 33A, Ādažos) 306. kab., pirmdienās plkst. 10.00-13.00, 13.45-18.00, ceturtdienās plkst. 8.00-13.00, 13.45-17.00.

Tālrunis: 67996500

Pēteris Balzāns

Saraksta nosaukums: Reģionu alianse

Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu novada dome, priekšsēdētāja pirmais vietnieks

Izglītības iestāde: RMS-2, Ļeņingradas M I

Specialitāte: Akušers, narkologs

Dzimšanas gads: 1947

Tālrunis: 29176671

E-pasts: peteris.balzans@adazi.lv

Pieņemšanas vieta un laiks: Ādažu novada domē (Gaujas ielā 33A, Ādažos) 237.kab, pirmdienās plkst. 10.00-13.00, 13.45-18.00, ceturtdienās plkst. 8.00-13.00, 13.45-17.00

Normunds Zviedris

Saraksta nosaukums: Partija “Vienotība”

Pamatdarbības vieta, amats: SIA “ZZK” līdzīpašnieks, sporta kluba “ZZK” vadītājs

Izglītības iestāde: Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija

Specialitāte: Sporta pedagogs

Dzimšanas gads: 1969

E-pasts: normunds.zviedris@adazi.lv

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Karīna Sprūde

Saraksta nosaukums: Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”

Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu novada dome, deputāte

Izglītības iestāde: Rīgas Tehniskā Universitāte

Specialitāte: nodokļu ekonomists (inspektors), profesionālais maģistrs muitas un nodokļu administrēšanā

Dzimšanas gads: 1988

E-pasts: karina.sprude@adazi.lv

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Edmunds Plūmīte

Saraksta nosaukums:  Zaļo un Zemnieku savienība

Pamatdarbības vieta, amats: „Eddi” SIA

Izglītības iestāde: Rīgas Tehniskā Universitāte, RTU Rīgas Biznesa institūts

Specialitāte: Inženierzinātņu Bakalaura grāds datoru tehnikā, Inženierzinātņu grāds datoru tehnikā, Maģistra profesionālais grāds (MBA) uzņēmumu un organizāciju vadīšanā

Dzimšanas gads: 1971

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

E-pasts: edmunds.plumite@adazi.lv

 Pēteris Pultraks

Saraksta nosaukums: Reģionu alianse

Pamatdarbības vieta, amats: PSIA Ādažu slimnīca vadītājs

Izglītības iestāde: Rīgas Medicīnas institūts

Specialitāte: Ārsts, ķirurgs

Dzimšanas gads: 1961

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Tālrunis: 67997535

E-pasts: peteris.pultraks@adazi.lv

 

Liāna Pumpure

Saraksta nosaukums: Reģionu alianse

Pamatdarbības vieta, amats: Ādažu vidusskolas direktora vietniece izglītīgas jomā, skolotāja

Izglītības iestāde: V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, Latvijas Universitāte, Liepājas Pedagoģijas akadēmija

Specialitāte: Pamatskolas skolotājs, Maģistra grāds

Dzimšanas gads: 1962

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Tālrunis: 67709330

E-pasts: liana.pumpure@adazi.lv

 

Valērijs Bulāns

Saraksta nosaukums: Reģionu alianse

Pamatdarbības vieta, amats: SIA “Emerald Baltic” valdes loceklis, SIA “Doniks un Ko” valdes loceklis, biedrība “Sprigulis” valdes loceklis

Izglītības iestāde: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija

Specialitāte: Inženieris-mehāniķis

Dzimšanas gads: 1960

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Tālrunis: 29212860

E-pasts: valerijs.bulans@adazi.lv

 

Jānis Neilands

Saraksta nosaukums: Reģionu alianse

Pamatdarbības vieta, amats: SIA “Ādažu ūdens” tehniskais direktors

Izglītības iestāde: Rīgas Tehniskā universitāte

Specialitāte: Inženieris, specializācija – ūdens tehnoloģijas

Dzimšanas gads: 1961

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Tālrunis: 29508078

E-pasts: janis.neilands@adazi.lv

 

Kerola Dāvidsone

Saraksta nosaukums: Reģionu alianse

Pamatdarbības vieta, amats: Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skolas valdes priekšsēdētāja

Izglītības iestāde: Maskavas Valsts Universitāte

Specialitāte: Žurnālists

Dzimšanas gads: 1964

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Tālrunis: 29405547

E-pasts: kerola.davidsone@adazi.lv

 

Edvīns Šēpers

Saraksta nosaukums: Zaļo un Zemnieku savienība

Pamatdarbības vieta, amats:  HAVI Logistics SIA transporta departamenta vadītājs

Izglītības iestāde: Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Specialitāte: Jurists

Dzimšanas gads: 1956

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Tālrunis: 29213966

E-pasts:  edvins.sepers@adazi.lv

 

Ilze Pētersone – Jezupenoka

Saraksta nosaukums: Partija “Vienotība”

Pamatdarbības vieta, amats: SIA “LAIK”, PPII “Pasaku valstība”, vadītāja, valdes locekle

Izglītības iestāde:Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmija, profesionālais maģistra grāds skolvadībā, psiholoģijas skolotājs, sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā

Dzimšanas gads: 1980

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Tālrunis:

E-pasts: ilze.petersone@adazi.lv

Juris Antonovs

Saraksta nosaukums: Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”

Pamatdarbības vieta, amats: SIA”PTC” projektu vadītājs, SIA “Latvijas biznesa koledža” lektors, SIA “Augstskola EIHSEBA” lektors

Izglītības iestāde: Rīgas Tehniskā Universitāte, Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Specialitāte: Elektrosakaru inženieris, vadībzinātnes maģistrs

Dzimšanas gads: 1957

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Tālrunis: 27759180

E-pasts: juris.antonovs@adazi.lv

 

Adrija Keiša

Saraksta nosaukums: Neatkarīgā deputāte

Pamatdarbības vieta, amats: SIA “Purni” valdes locekle

Izglītības iestāde: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija

Specialitāte: Veterinārija

Dzimšanas gads: 1962

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Tālrunis: 26161636

E-pasts: adrija.keisa@adazi.lv

Jānis Veinbergs

Saraksta nosaukums: “Sadarbība”

Pamatdarbības vieta, amats: SIA “Ādažu ūdens” jurists

Izglītības iestāde: Rīgas Stradiņu universitāte

Specialitāte: Jurists

Dzimšanas gads: 1982

Pieņemšanas vieta un laiks: Individuāli vienojoties

Tālrunis: 

E-pasts: jurists@adazuudens.lv