a a a

Pašvaldība

 • Arī šogad turpinām tradīciju un Latvijas Valsts svētku pasākuma laikā godināsim novadniekus, kas dara vairāk, kā to prasa pienākums, iedvesmo citus vai ik dienas veic mazos varoņdarbus, kas kādam citam ir milzu palīdzība grūtā brīdī. Palīdzi pamanīt mums tādus brīnišķīgus cilvēkus un kopā pateiksim viņiem PALDIES!

 • Sakarā ar to, ka no 27.septembra līdz 9.oktorim notiek betonēšanas darbi Iļķenes ceļa iebrauktuvei uz NBS autoparku, Iļķenes ceļa posms no Mežaparka līdz Kadagas ceļam būs slēgts, apbraukšana pa Mežaparka un Kadagas ceļiem. Atvainojamies par pagaidu neērtībām!

 • Ādažu novada dome izsludina konkursu par tiesībām nomāt daļu no Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējpriedes”, Ādaži, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 008 0203. Iznomāta tiek zemesgabala daļa aptuveni 0,7 ha platībā (turpmāk – Zemesgabals),  saskaņā ar Konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) pielikumā Nr.1 pievienoto shēmu.

 • 2017.gada EIROPAS MOBILITĀTES NEDĒĻAS kampaņas ietvaros  17. septembrī plkst.14.00 biedrība "ĀdažiVelo" aicina ikvienu- gan mazu, gan lielu velodraugu pievienoties lustīgā izbraucienā ar videi draudzīgo transporta līdzekli - velosipēdu! Maršruts kopgarums ap 30 km pa Ādažu un Garkalnes novadu teritoriju.
 • Lai Gaujas ielu pēc pārbūves varētu pieņemt eksplutācijā, tiek veikta paveikto darbu un visu sistēmu pārbaude.  Šobrīd ir atklāti slēptie defekti, kuru dēļ  nedarbojas ielu apgaismojums Gaujas ielā, parka apgaismojums Līgo laukumā un Pirmās ielas apgaismojums Ādažu centrā. Šobrīd būvnieks strādā pie bojājuma vietas noteikšanas un tā novēršanas.

 • Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Ādažu novadā un veicinātu ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, š.g. 31.augustā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Ādažu novada pašvaldība parakstīja līgumu par sadarbību investīciju piesaistē.

  Līgumu parakstīja LIAA direktors Andris Ozols un Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

 • Jau vairākus gadus Ādažu novadā ir viesojušās ceļojošā cirka trupas, priecējot galvenokārt gados jaunākos novada iedzīvotājus un viņu vecākus ar cirka mākslinieku un dzīvnieku atrakcijām. Izrādes vienmēr ir bijušas kupli apmeklētas un noritējušas bez starpgadījumiem. Arī šogad novada pašvaldība ir izsniegusi atļauju ceļojošā cirka izrādēm 19.

 • Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks aicina Ādažu novada iedzīvotājus izmantot iespēju uzlabot jauno autobusu sarakstu.

  “Kaut arī jaunais autobusu saraksts Ādažos piedāvā lielāku reisu skaitu un iespēju ātrāk nonākt galapunktā, tomēr redzamas arī nepilnības. Autobusu atiešanas laiki ne vienmēr ir pārdomāti, mikroautobusu izvēle pieprasītākajos reisos nav pamatota,” akcentē M.Sprindžuks.
 • Ādažu novada dome aicina iedzīvotājus paust viedokli, lai uzlabotu jauno autobusu sarakstu. Sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos Nr.6821Rīga – Ādaži – Kadaga, Nr.6822 Rīga – Ādaži – Podnieki – Garkalne, kā arī Nr.6824 Rīga – Ādaži – Carnikava veic pārvadātājs SIA “Ekspress Ādaži” saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar pasūtītāju VSIA „Autotransporta direkcija”.

 • Ādažu vidusskola aicina darbā labiekārtošanas darbu speciālistu

  Amata mērķis: Veikt skolas ikdienas darbības nodrošināšanas  un labiekārtošanas darbus

  Prasības pretendentiem:

  • Vidējā tehniskā, profesionālā izglītība.
  • Valsts valodas zināšanas.
  • Atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību.
  • Spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, un veikt darbu patstāvīgi.
Page 1 of 3123