a a a

E-pakalpojumi

E-pakalpojumi pieejami:

 www.epakalpojumi.lv

Ādažu pašvaldības rēķinu apmaksa

Video instrukcija – kā apmaksāt pašvaldības rēķinus portālā e-pakalpojumi.lv

5 iemesli, kāpēc pašvaldības rēķinus apmaksāt portālā e-pakalpojumi.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa

Iesniegt rēķinus elektroniski Ādažu novada domei (uzņēmējiem/privātajiem bērnudārziem)

 

 www.latvija.lv

Iesniegums pašvaldībai

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Kā elektroniski deklarēt dzīvesvietu

Kā elektroniski uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā

Kā anulēt personas deklarēto dzīvesvietas adresi

Kā nokārtot ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes

Kādas e-iespējas valsts piedāvā lauksaimniekiem

 

Kā es varu elektroniski atgūt daļu naudas par attaisnotajiem izdevumiem