NOVADS Teritorijas plānojums

Sākumlapa - Lapas karte - Kontakti - Drukāt - A A A

Teritorijas plānojums

 

Aicinām iedzīvotājus sniegt priekšlikumus teritorijas plāna izstrādei

Tā kā kopš teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas ir notikušas izmaiņas teritorijas attīstības plānošanas likumdošanā, saskaņā ar pašvaldības pasākumu plānu 2015.gadam un Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta sēdes lēmumu Nr.53 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atsākšanu” , tiek turpināta Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde.
Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar esošo teritorijas plānojumu un sniegt savus priekšlikumus jauna teritorijas plānojuma izstrādei.
Priekšlikumus lūdzam iesniegt rakstiski:
•     nosūtot pa pastu uz adresi: Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, vai
•   iesniedzot personīgi Ādažu novada pašvaldības Būvvaldē, apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.10.00 līdz 18.00 vai ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 17.00, vai,
•     nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dome@adazi.lv .
Priekšlikumus gaidām līdz 2015.gada 1.novembrim. Iesniedzot priekšlikumus, lūdzam norādīt nekustamā īpašuma nosaukumu un kadastra numuru, kā arī kontaktinformāciju: vārds, uzvārds, nosaukums (juridiskām personām), adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.
Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs: Ādažu novada teritorijas plānotājs - arhitekts Silvis Grīnbergs, e-pasts: silvis.grinbergs@adazi.lv, tel.: 67895710.  Teritorijas plānojumu izstrādā SIA „Reģionālie projekti”.

 

 

Paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu


2015.gada 28.aprīlī Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.76 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu”. Ar apstiprināto darba uzdevumu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, domes darba laikā.
 

 

 

1. sējums Paskaidrojuma raksts

 

2. sējums Grafiskā daļa

 

3. sējums Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

4. sējums Pārskats par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

 

 

 

Ādažu novada polderu teritorijas

 

Ādažu novada detālplānojumu teritorijas

 

Paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

 

Lēmumi par teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu