a a a

Karavīru apmācības novada teritorijā

Apmācības 9.-11.maijā, 25.maijā

No 9. līdz 11.maijam un 25.maijā novadā norisināsies militārās apmācības. Mācībās piedalīsies 60 karavīri ar ieročiem, ekipējumu, kā arī tiks izmantota salūtmunīcija un imitācijas līdzekļi. Iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēti.

Apmācību teritorija

 

 

Ādažu militārā poligona izmantošanas kārtība

Saskaņā ar MK 2016.gada 13.decembra rīkojumu nr.755 “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” ir veikta Ādažu militārā poligona paplašināšana. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka ar 2017.gada 15.martu tiks uzsākta poligona izmantošana pilnā apmērā.

NBS ir veikuši poligona robežu marķēšanu un ceļu bloķēšanu (barjeras uz ceļiem), lai organizētu drošības pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem poligona teritorijā. Militāro mācību un kaujas šaušanas laikā.

NBS atgādina – iekļūšana poligona teritorijā bez saskaņošanas ar Ādažu militārās bāzes poligona administrāciju nav atļauta un var būt bīstama dzīvībai! Mežu īpašniekiem – mežistrāde un piekļuve īpašumiem ir atļauta, to savlaicīgi saskaņojot ar Ādažu militārā poligona administrāciju.