a a a

Novads

 • Pašvaldības mājaslapas sadaļā Noteikumu projekti publicēts Saistošo noteikumu projekts  “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā”.  Noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas izpildi – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana iedzīvotāju interesēs, tajā skaitā atkritumu radītāju un atkritumu apsaimniekotāju tiesības un pienākumus, aizliegumus un prasības atkritumu savākšanai, kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu, prasības daudzdzīvokļu māju konteineru novietnēm.

 • Ādažu novada Būvvalde š.g. pavasarī organizēja publisko apspriešanu par pareizticīgo draudzes dievnama būvniecības ieceri Rīgas gatvē 36, Ādažos. Apspriešana izraisīja plašu sabiedrisko rezonansi un viedokļu konfliktu, kas zināmā mērā bija saistīts ar to, ka pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos nav noteikti nosacījumi jaunām reliģiskām būvēm.

 • Turpinās Muižas ielas  seguma pārbūve, kā arī ūdenssaimniecības tīklu un ielas apgaismojuma izbūve. Tāpat turpinām veidot gājēju un velo infrastruktūru novadā. Muižas ielā tiek izbūvēts apvienotais gājēju un velo celiņš līdz pat dambim, kas sniegs iespēju iedzīvotājiem to izmantot pastaigām un velo maršrutos, turpinot ceļu pa dambi.


 • Gaujas svētku laikā paredzētas izmaiņas transporta kustībā. Būs slēgta transporta līdzekļu kustība:

  Gaujas ielā, no Kadagas tilta līdz Pirmajai ielai – 26.maijā, no pl.6.00 līdz 18.00;

  Gaujas ielā, no Kadagas tilta līdz Attekas ielai – 26.maijā, no pl.18.00 līdz 27.maijam, pl.6.00;

  Attekas ielā, no Draudzības ielas līdz Gaujas ielai – 26.maijā, no pl.6.00 līdz 18.00;

  Pirmajā ielā, no Ziedu ielas līdz Gaujas ielai – 26.maijā, no pl.11.00 līdz 12.00.

 • 2018. gada 7. jūnijā Siguldā – viesnīcas Sigulda telpās, Pils ielā 6, notiks seminārs “Eksports – rīks konkurētspējas palielināšanai pasaules tirgū”.

  Tajā jaunie un pieredzējušie uzņēmēji varēs vienkopus uzzināt par valsts sniegtajām atbalsta iespējām eksporta attīstībai.

  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina jaunos un pieredzējušos eksportētājus piedalīties seminārā, lai uzlabotu zināšanas par ārējo tirdzniecību.

 • Remontdarbu laikā no 22. līdz 24.maijam būs ierobežota transporta kustība un auto stāvvietas pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes Pirmajā ielā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 • 26. maijā no plkst. 9.00 Ādažos vērienīgi atzīmēsim gadskārtējos Gaujas svētkus. Dienas programmā paredzēts svētku gājiens, pavasara tirgus, atrakciju parks, Guntara Rača un grupas “Saldās sejas” koncerts, dronu arēna, Gardēžu kvartāls, sporta pasākumi, NBS tehnikas izstāde u.c. Vakara programmā no plkst.

 • Foto: Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde

  Ādažu vidusskola sadarbībā ar Rīgas šaha federāciju rīko Fēliksa Circeņa piemiņas turnīru šahā 2018.gada 2.jūnijā plkst.11.00 Ādažu vidusskolā. Laika kontrole uz visu partiju 10 minūtes un 5 sekundes klāt par katru izdarītu gājienu. Uzvarētājus apbalvos ar diplomiem, kausiem, naudas un pārsteiguma balvām!

 • Remontdarbu laikā no 23. maija plkst. 20.00 līdz 24.maija plkst.7.00 transporta kustībai būs slēgta Muižas iela posmā no Muižas ielas 9 līdz Muižas ielai 12. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 • Pavasara saule māju un dārzu īpašniekus jau izvilinājusi dobēs un čaklie “zaļie īkšķīši” jau kustēt kust. Arī šajā vasarā gaidām skaisto un sakopto teritoriju īpašniekus pieteikt savu radošo košumu konkursam “Sakopta vide Ādažu novadā 2018”. Īpašumi tiks skatīti un vērtēti trīs kategoriju grupās:

  • individuālie īpašumi vai viensētas;
  • daudzdzīvokļu mājas un citas koplietošanas teritorijas;
  • biznesa vide.
Page 1 of 1112345........10........11