No šodienas, 22.marta, sākas atbalsta grupas nodarbības vecākiem, kuri audzina bērnu ar invaliditāti

22.03.2017.

Piedāvājam vecākiem, kuri ģimenē audzina bērnu ar īpašām vajadzībām, iespēju iesaistīties bezmaksas atbalsta grupā “MAINOS ES – MAINĀS PASAULE”. Darbs grupā palīdzēs vecākiem, kuru ģimenē aug bērns ar īpašām vajadzībām, mainīt atsevišķus priekšstatus par dzīvi un par savu lomu tajā; atklāt jaunus mijiedarbības veidus ar apkārtējo pasauli; dziļāk izprast savas jūtas; atrast atbilstošāko risinājuma variantu; ieraudzīt savas stiprās un ne tik stiprās puses, palīdzēs pieņemt izaicinājumus un ļaus veidot dzīvi radošāk, harmonizēt emocionālo stāvokli, veicināt pozitīvu komunikāciju ģimenes locekļu starpā.
Grupas dalībniekiem neformālā gaisotnē pie kafijas vai tējas tases ir iespēja piedalīties atbalsta grupā, saņemot gan teorētisko materiālu, gan arī praktiskās iemaņas, un dalīties pieredzē ar speciālistu un domubiedriem dažādu situāciju risināšanā.
Atbalsta grupas nodarbības notiks 10 reizes Sociālā dienesta Atbalsta centrā Gaujas ielā 13/15, katra mēneša trešajā trešdienā no plkst.18.00-20.00. Pirmā nodarbība 22.03.2017.
Nodarbības vadīs: Mag. Psych.,psiholoģe, sertificēta smilšu spēles terapijas praktizētāja Inita Gaile, 29299987
Atbalsta grupas notiks projekta Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/001 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā” ietvaros.