a a a

Pašvaldības jaunumi

 • 10. janvārī Ādažos tiek rīkotas Uzņēmēju dienas, kurās jaunie un pieredzējušie uzņēmēji varēs vienkopus uzzināt par visām valsts sniegtajām atbalsta iespējām.
  Uzņēmēju dienās tiks sniegta informācija par daudzveidīgām atbalsta iespējām biznesa uzsākšanai. Jaunie un topošie uzņēmēji uzzinās to, kādas atbalsta iespējas sniedz Latvijas Investīciju attīstības aģentūra (LIAA) un Finanšu institūcija ALTUM.

 • 2017. gada 22. decembrī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.286 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām”.
  Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018. gada 29.

 • Viens no zīmolu “Laima”, “Selga”, “Staburadze” un “Ādažu Čipsi” īpašnieka “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” svarīgākiem projektiem turpmāko gadu laikā būs jaunās “Laima” ražotnes būvniecība, aģentūrai LETA sacīja kompānijas sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Lineta Mikša.

  “Šā gada sākumā paziņojām par apjomīgu un ilglaicīgu projektu – jaunu “Laimas” ražotnes būvniecību, kas ir viens no svarīgākiem uzņēmuma projektiem turpmāko gadu laikā.

 • Ādažu novada dome pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) vai personām krīzes situācijās”. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldībā tiek piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, sociālās palīdzības pabalsti un pabalsti krīzes situācijā.

 • Lai veicinātu Pierīgas un Rīgas ekonomisko attīstību un pašvaldību brīvprātīgu sadarbību publisko pakalpojumu sniegšanā, ar Ministru prezidenta Māra Kučinska rīkojumu izveidota starpresoru darba grupa. Tās mērķis ir sekmēt kopīgu visu iesaistīto institūciju darbu, ilgtermiņā nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamo infrastruktūru un pakalpojumu kvalitāti.

Page 1 of 3123