a a a

Jaunumi novadā

 • 2014.gada vasarā Ādažu novada dome no Valsts pārņēma valdījumā novada administratīvajā teritorijā esošos publiskos ūdeņus – Mazo Baltezeru, Lielo Baltezeru, Gauju, Dūņezeru, Lilastes ezeru. Lai organizētu novada ūdenstilpju ilgtspējīgu un korektu apsaimniekošanu, 2015.gada oktobrī atkārtota iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums ar biedrību “Latvijas ezeri” un atsavinātu publisku personu “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”  par Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanas un izmantošanas koncepcijas izstrādi.

 • Paldies talciniekiem, kas nenobijās no aukstā, vējainā laika un piedalījās Lielajā talkā!

  Foto Laima Jātniece

 • TALKAS VIETAS 2017

  Ādažu novada dome šogad kopā ar Lielās talkas atbalstītāju SIA “Arčers” un Nacionālo bruņoto spēku karavīriem aicina ikvienu novadnieku pievienoties Gaujas aizsargdambja (7km garumā) un Katlapu ceļa apkārtnes sakopšanas talkā. Satikšanās vieta – pie Ādažu Kultūras centra. SIA “Arčers” talciniekus cienās ar karstu tēju.

 • Foto: www.maggotdrowning.com

  2016.g. nogalē tika izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Dūņezeram un Mazajam Baltezeram. Atbilstoši noteikumu rekomendācijām, Lauku atbalsta dienestā tika iesniegti divu projektu pieteikumi Valsts Zivju fonda atbalsta saņemšanai. Pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder Valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir Valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros tika pieteikti sekojoši projekti – “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā”, kura ietvaros plānots ezerā ielaist 7500 gab.

 • Foto: Ādažu fotogrāfu biedrība

  Ir noslēgusies skolas vecuma bērnu 2017.gada vasaras radošo darbnīcu programmu izvērtēšana, kā rezultātā esam ieguvuši  visinteresantākās  programmas. Konkursam tika iesniegtas 15 programmas;  no tām 13  ieguva nepieciešamo punktu skaitu , lai konkursa kārtībā pretendētu uz domes līdzfinansējumu atbilstoši “Skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu nolikuma” 7.6.

Page 1 of 2012345........1020........20