a a a

Būvniecības jaunumi

  • Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

    2017. gada 14. augustā plkst.18.00 Ādažu novada pašvaldības administratīvās ēkas Ceriņu zālē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, notiks Ādažu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.