a a a

Attīstības jaunumi

  • Arī šogad turpinām tradīciju un Latvijas Valsts svētku pasākuma laikā godināsim novadniekus, kas dara vairāk, kā to prasa pienākums, iedvesmo citus vai ik dienas veic mazos varoņdarbus, kas kādam citam ir milzu palīdzība grūtā brīdī. Palīdzi pamanīt mums tādus brīnišķīgus cilvēkus un kopā pateiksim viņiem PALDIES!

  • No jūnija līdz septembrim vairākas nereģistrētas iedzīvotāju grupas (turpmāk – NIG), kā arī nevalstiskas organizācijas saviem spēkiem iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros Ādažu novadā īstenoja 21 brīnišķīgu projektu apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanai fiziskajā un sociālajā jomā. Tika īstenoti 8 teritorijas labiekārtošanas projekti, kā arī 13 projekti izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai.