a a a

Attīstības jaunumi

  • 2017. gada 22. decembrī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.286 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām”.
    Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018. gada 29.

  • Ādažu novada dome ir īstenojusi LEADER projektu  “Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā”.

    Projekta ietvaros ir izveidoti trīs publiski pieejami velo infrastruktūras objekti, kuros ir uzstādīti  velostatīvi, velopumpji un velosipēdu remontu stendi. Katrā objektā ir izvietoti arī informatīvie stendi, nodrošinot informāciju par apskates objektiem un velomaršrutiem Ādažu novadā.