a a a

Attīstības jaunumi

 • Jau ziņots, ka Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanai Ādažu novada dome 23.11.2017. Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) iesniedza projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” (Projekts) iesniegumu.

  Izvērtējot iesniegumu un tā precizējumus, CFLA 06.06.2018. atsūtīja informāciju, ka Projekta iesnieguma precizējumi ir saskaņoti un 08.06.2018.

 • Šodien Ādažos uzsākta skolas jaunās ēkas karkasa būvniecība. Līdz šim jau izveidots pamata laukums ar teju 400 pāļiem 14m dziļumā, kā arī veikti demontāžas darbi, pārliktas komunikācijas, veikta zemes plenēšana, testa pāļu izbūve un testēšana.

  Klātesot Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākajam ekspertam Edgaram Lorem, Ādažu vidusskolas direktorei Dacei Dumpei un būvniekam, SIA “MONUM” valdes priekšsēdētājam Mārim Ozoliņam, Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks svinīgi atklāja skolas būvniecības sākumu.

 • Lauku atbalsta dienests 6.aprīlī  apstiprināja Ādažu novada domes  atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”   ietvaros  iesniegto projekta  “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā” iesniegumu.

  Projekta mērķis ir uzlabot publisko ceļu infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, veicinot uzņēmējdarbību un saglabājot apdzīvotību.

 • Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtas ietvaros, 2018.gada 30.aprīlī plkst. 12.00 Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras centrā, Mākslas un vēstures galerijas telpās tiks rīkots informatīvais seminārs. Biedrība “Gaujas Partnerība” 2018.gada 15.martā izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
 • Foto: Raimonds Birkenfelds

  28.martā tika nosauktas 2017.gada labākās būves Latvijā un projekts “Gaujas ielas pārbūve Ādažos” ieguva augsto godalgoto 2.vietu nominācijā “Inženierbūve”. Pirmo vietu šajā nominācijā ieguva Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils posmos 20.06km – 23.84km un 36.49km – 38.57km segas pārbūve (pastiprināšana), savukārt trešo – Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) posma 60,20km – 79,45km segas pārbūve.