Mazajā Baltezerā un Dūņezerā ielaidīs līdaku mazuļus

20.04.2017.

Foto: www.maggotdrowning.com

2016.g. nogalē tika izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Dūņezeram un Mazajam Baltezeram. Atbilstoši noteikumu rekomendācijām, Lauku atbalsta dienestā tika iesniegti divu projektu pieteikumi Valsts Zivju fonda atbalsta saņemšanai. Pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder Valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir Valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros tika pieteikti sekojoši projekti – “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā”, kura ietvaros plānots ezerā ielaist 7500 gab. līdaku mazuļu un “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada mazajā Baltezerā” 22500 gab. līdaku mazuļu. Šī gada 21.martā Zivju padomes sēdē tika izskatīti 72 projektu iesniegumi. Iesniegto projektu kopējais pieprasītais Zivju fonda finansējums bija 318 501.80 EUR, bet izsludinātai pasākuma kārtai pieejamais atbalsta apmērs bija 215 000.00 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegto projektu pieprasītais finansējums ievērojami pārsniedza projekta iesnieguma kārtā izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru. Ņemot vērā pieejamā finansējuma ierobežojumu, visi 72 projekti tika rūpīgi vērtēti un tikai 33 projekti tika apstiprināti pilnā apmērā. To vidū bija arī abi Ādažu novada domes pieteikumi.
Projekta “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā” kopējās izmaksas ir 2175.00 EUR ar PVN, no kurām 1718.25 EUR jeb 79% ir Zivju fonda finansējums. Projekta “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā” kopējās izmaksas ir 7250.00 EUR ar PVN, no kurām 5727.50 EUR jeb 79% ir Zivju fonda finansējums.