a a a

Izglītības jaunumi

 • Informācija, kas jāiesniedz piesakot bērnu nometnei: bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, bērna vecāku/aizbildņu kontaktinformācija.

 • Iestājpārbaudījumi Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, kā arī dokumentu iesniegšana notiks 21. un 22. augustā. Laiks tiks precizēts, informācija būs pieejama Mākslas un mūzikas skolas mājas lapā www.adazumms.lv . Līdzi jāņem dzimšanas apliecība vai pase un jāaizpilda noteiktas formas iesniegums.

  Skolā tiks uzņemti audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmās:

  • Mākslas nodaļā:  7 g.
 • Jaunmārupes pamatskolas skolnieces šajā mācību gadā uzvarēja volejbola sacensībās, Ādažu vidusskolas puiši – basketbola turnīrā

  Pierīgas novadu 2016./2017. mācību gada skolēnu sporta spēļu kopvērtējumā, tieši tāpat kā pirms gada, vidusskolu grupā uzvarējusi Ādažu vidusskola, bet pamatskolu grupā – Jaunmārupes pamatskola, liecina Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (PIKSP) apkopotie rezultāti.

 • Piedaloties “Zaļā josta” ikgadējā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, skolēniem no visas Latvijas 2016./2017. mācību gadā izdevies savākt vairāk nekā 34,4 tonnas izlietotu bateriju, kas nogādātas pārstrādei. Starp skolām trešie čaklākie bijuši Ādažu vidusskolas audzēkņi.

  Šajā mācību gadā konkurss norisinājās jau vienpadsmito reizi, vides pasargāšanai no bīstamo atkritumu piesārņojuma apvienojot vairāk nekā 74 tūkstošus bērnu no 317 mācību iestādēm.

 • Pieteikšanās uz 144 vietām  šī gada vasaras radošajās darbnīcās ir noslēgusies. Visās 9 ir sasniegts maksimālais dalībnieku skaits – 16 bērni. Visi 175 elektroniski iesniegtie pieteikumi ir izskatīti, izveidoti dalībnieku saraksti un elektroniski nosūtītas atbildes bērnu vecākiem.

  Ņemot vērā, ka pieteikumu skaits bija lielāks kā vietu skaits, ir izveidota datu bāze par bērniem, kurus šoreiz nebija iespējams atbalstīt, bet ir  plānots ar šiem pieteicējiem sazināties, organizējot papildus aktivitātes skolas vecuma bērniem vasaras brīvlaikā.

Page 1 of 41234