a a a

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji”

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde ir pašvaldības dibināta iestāde, kurā darbojas astoņas bērnu grupas. Pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 180 bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Apmācība notiek valsts valodā. Izglītības process tiek organizēts caur integrētām rotaļām, bērniem ir iespēja piedalīties rotaļnodarbībās, kur tiek apgūtas jaunas prasmes, iemaņas, attīstīta bērnu personība. Iestādes prioritāte ir bērniem droša un attīstoša vide.

Meža ielokā un Burtu takas pakājē pie mums rīts sākas ar saules stariem logos un Mežavēju čukstiem, kas sveicina mūsu mazos bērniņus un viņu vecākus. Katrs pavadītais mirklis ir jauns piedzīvojums… kā čaklas skudriņas, mēs esam darbos, kur tiek apgūtas jaunas prasmes, iemaņas, izlasīts pirmais vārds un iepazīta ciparu pasaule. Pie mums tiek izdzīvota bērnība visā savā skaistumā. Caur varavīkšņu iemirdzētajām krāsām, mūsu mājā valda rotaļas, smiekli un bērnu čalas.

(Solvita Vasiļevska)

 

Kontaktinformācija

adrese: “Mežavēji”, Kadaga, Ādažu novads, LV – 2103

Amats Vārds, uzvārds
Tālrunis E-pasta adrese
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Irēna Kuzņecova 67511520  piimezaveji@adazi.lv
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece (izglītības jomā) Solvita Vasiļevska 67511527
Pirmsskolas izglītības iestādes ārsta palīgs Marita Vēvere 67511526
Saimniecības daļas vadītājs Armands Krasts 67511523
Administrators

26137715

67511522

Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes nolikums.

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi

Līgums par bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē

Lai bērnu vecāki būtu informēti par bērnu ikdienas uzturu mājas lapā tiek ievietota un  atjaunota Ēdienkarte