a a a

Izglītība

 • Novembra beigās Ādažu novadā mācības uzsāks jau 3. auklīšu grupa. Nodarbību sākums - 28. novembrī plkst. 18.00 Ādažu vidusskolā, Gaujas ielā 30. Nodarbības notiks no 28.novembra līdz 5 decembrim, darba dienu vakaros no plkst. 18.00-21.00 un sestdien, 2.decembrī, no plkst.10.00 – 17.30. 40 akadēmisko stundu mācību programmā iekļauti tādi temati kā “Bērnu uzraudzība”, “Saskarsme”, “Sanitārija un higiēna” un “Pirmā palīdzība”. Mācību maksa – 100 eiro. Sekmīgi nokārtojot noslēguma darbu, auklītēm tiks izsniegta Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod tiesības reģistrēties Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamentā Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā, saņemot Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja Reģistrācijas apliecību.
 • Ja strādājat un esat sasniedzis 25 gadu vecumu, un vēlaties uzlabot esošās vai apgūt jaunas prasmes, lai paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū, aicinām pieteikties projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”! Projekta ietvaros Jums ir iespēja apgūt izvēlēto mācību programmu tikai ar 10% līdzmaksājumu (vai pat 0% līdzmaksājumu personām, kam piešķirts maznodrošinātā vai trūcīga statuss) no kopējās mācību maksas.

 • Kadagas bērnudārzā ir brīvas vietas 2011.,  2012. un 2013. gadā dzimušo bērnu grupiņās. Galvenais noteikums – bērnam un vienam no  bērna vecākiem jābūt deklarētiem Ādažu novada administratīvajā teritorijā un jābūt reģistrētam pašvaldības bērnudārzu rindā. Interesentus lūdzam pieteikties pie iestādes vadītājas Irēnas Kuzņecovas (tālrunis 67511520, e-pasts:  piimezaveji@adazi.lv).

 • “3+ Ģimenes kartes” turpmāk izsniegs arī bērniem un jauniešiem, kas mācās. To nosaka šodien Ministru kabinetā pieņemtie grozījumi noteikumos „Valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte””.

  Turpmāk vecākam būs tiesības lūgt minēto karti piešķirt arī bērniem, kuri ir sasnieguši septiņu gadu vecumu un pilngadīgajām personām, kas turpina iegūt izglītību, bet vēl nav sasnieguši 24 gadu vecumu.

 • Jaunieši, vecumā līdz 35 gadiem, tiek aicināti uzrakstīt un iesniegt līdz š.g. 30.novembrim argumentētu eseju – kurā no 3000 līdz 5000 vārdu – par to, kāda būs Latvijas loma un kā tā attīstīsies jaunajā Eiropas Savienības (ES) valstu saimē līdz 2030.gadam, ņemot vērā Lielbritānijas izstāšanos no 28 valstu ES 2019.gadā.

 • Arī šogad turpinām tradīciju un Latvijas Valsts svētku pasākuma laikā godināsim novadniekus, kas dara vairāk, kā to prasa pienākums, iedvesmo citus vai ik dienas veic mazos varoņdarbus, kas kādam citam ir milzu palīdzība grūtā brīdī. Palīdzi pamanīt mums tādus brīnišķīgus cilvēkus un kopā pateiksim viņiem PALDIES!

 • Lai noteiktu labākās pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šogad pirmo reizi rīko konkursu „Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Arī Ādažu novada pašvaldība piedalās konkursā un aicina iedzīvotājus piedalīties ar savu balsojumu interneta vietnē www.vietagimenei.lv.
 • Kā ziņots iepriekš, Ādažu novada domei  līdz šī gada 29.novembrim Centrālajā finanšu līgumu aģentūrā (CFLA) jāiesniedz projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” (projekts) iesniegums, lai tā realizēšanai piesaistītu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

  Projekta izstrādes ietvaros maijā tika noslēgts līgums ar SIA “Grand Eko” par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes (ĀPII) siltināšanas būvprojekta izstrādi, lai saņemtu tehniskus risinājumus 2016.gadā izstrādātā ĀPII energoaudita priekšlikumiem par pasākumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanai: ēkas nesiltināto ārsienu siltināšanai, ēkas pagraba pārseguma siltināšanai, ēkas bērnudārza daļas cokola (zem zemes līmeņa esošo sienu) siltināšanai, ēkas bērnudārza daļas savietotā jumta siltināšanai, ēkas bērnudārza daļas divslīpju jumta daļas papildus siltināšanai, ēkas nemainīto ārdurvju nomaiņai pret jaunām siltinātām durvīm, kā arī ēkas nemainīto logu nomaiņai pret trīsstiklu pakešu logiem plastikāta rāmjos.

 • Eiropas Savienības māja izsludina pieteikšanos izaugsmes nodarbību ciklam “Prakses kalve 2017”. Aktīvi un zinātkāri jaunieši vecumā no 16 gadiem aicināti pieteikties līdz 22. oktobrim.

  Konkursa kārtībā tiks izvēlēti 25 mērķtiecīgākie un motivētākie jaunieši, kuriem četrus mēnešus (no šī gada novembra līdz 2018.

Page 1 of 212