a a a

Izglītība

 • Sniega diena

   

 • Aizvadītā gada nogalē Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā notika nu jau otrais Ādažu novada jauniešu forums. Tajā piedalījās pārstāvji no Ādažu vidusskolas, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas un biedrības  “Ādažu jauniešiem”. Šiem jauniešiem  jau ir neliela pieredze jauniešu pasākumu organizēšanā.

 • Līdz 30.decembrim ādažnieki, lai pieteiktu pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz pašvaldības bērnudārziem, izmantoja Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) pakalpojumu. Ar 2018.gada 1.janvāri to iespējams izdarīt arī elektroniski, izmantojot jaunu e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv, kā arī pašiem veikt izmaiņas savā pieteikumā un apskatīt pašvaldības kopējo bērnudārzu rindu.

 • Mūsu novadā ir daudz mazuļu, kuriem pusotra gada vecumā  nākas doties uz bērnudārzu, jo viņu māmiņām jāatgriežas darbā. Vai ir varianti? Ir! Piemēram, izmantot sertificētas aukles pakalpojumu un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu aukles algai 150 eiro mēnesī.  Vai arī  iedrošināt savus ģimenes locekļus apgūt 40 stundu profesionālās pilnveides programmu bērnu aprūpes jomā un kvalificēties aukles naudas saņemšanai.

 • Sākusies Jauniešu garantijas ziemas uzņemšana, kurā jaunieši var pieteikties apgūt profesiju īsā laikā un bez maksas. 2018. gada sākumā mācības 65 darba tirgū pieprasītās profesijās piedāvā uzsākt 24 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā. 39 profesijās mācības notiek pusotru gadu un pieteikšanās rit līdz 12.

 • Lepojamies! Saņemts Slimību profilakses un kontroles centra apliecinājums, ka Ādažu vidusskola ir ieguvusi statusu Veselību veicinoša izglītības iestāde!

   

   

 • Novembrī Ādažu vidusskolā norisinājās veselīgo kokteiļu pagatavošanas darbnīcas. Darbnīcas vadīja jau pavasarī iepazītā uztura speciāliste Agrita Rūsiņa. Speciāliste stāstīja 9., 10. un 11.klašu jauniešiem par veselīgu uzturu, tā nozīmi ikdienā. Tika sniegta informācija kā pagatavot ne tikai veselīgus, uzturvielām bagātus, bet arī garšīgus kokteiļus no svaigiem augļiem, spinātiem un citām uzturvielām bagātām sastāvdaļām.

 • Novembra beigās Ādažu novadā mācības uzsāks jau 3. auklīšu grupa. Nodarbību sākums - 28. novembrī plkst. 18.00 Ādažu vidusskolā, Gaujas ielā 30. Nodarbības notiks no 28.novembra līdz 5 decembrim, darba dienu vakaros no plkst. 18.00-21.00 un sestdien, 2.decembrī, no plkst.10.00 – 17.30. 40 akadēmisko stundu mācību programmā iekļauti tādi temati kā “Bērnu uzraudzība”, “Saskarsme”, “Sanitārija un higiēna” un “Pirmā palīdzība”. Mācību maksa – 100 eiro. Sekmīgi nokārtojot noslēguma darbu, auklītēm tiks izsniegta Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod tiesības reģistrēties Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamentā Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā, saņemot Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja Reģistrācijas apliecību.
Page 1 of 212