Izskatās ka jūs izmantojat novecojušo parlūkprogrammu.
Mājas lapas korektai darbībai lūgums izmantot Internet Explorer 10, Firefox 39, Chrome 43 vai jaunākās versijas.

a a a

Izglītība

 • Pavasarim  iestājoties, bērnudārzi jau pamazām gatavojas jaunajam mācību gadam, kad iestādēs tiks uzņemti jauni bērni. Kā katru gadu, no 1.aprīļa līdz 1.maijam Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (turpmāk – VPVKAC) pārbaudīs pirmsskolas izglītības iestāžu rindu reģistru, lai pārliecinātos, ka bērna un viena no vecākiem pamata dzīvesvieta ir deklarēta Ādažu novada pašvaldības teritorijā.

 • 9.martā Ādažu vidusskolā ciemojās centra Dardedze speciālisti, kuri skolēniem vadīja izglītojošo programmu “Drosme draudzēties”. Tā ir izglītojoša programma, kas iestājas par pozitīvu, draudzīgu, iecietīgu un cieņas pilnu vidi Latvijas skolās ar mērķi mazināt mobingu jeb vienaudžu savstarpējo vardarbību. Nodarbību laikā skolēniem tika izspēlēta reāla mobinga situācija, kas notiek kādā klasē skolēnu starpā.

 • Foto: Aleksandrs Bite

  Ādažu novada dome ir lēmusi par pašvaldības līdzfinansējuma palielināšanu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (auklēm). Lai dotu iespēju vecākiem izvēlēties apmeklēt ne tikai privātās pirmsskolas izglītības iestādes, bet uz izdevīgākiem nosacījumiem izmantot aukļu pakalpojumus, no šī gada aprīļa pašvaldības līdzfinansējums aukļu pakalpojumu sniedzējiem ir gandrīz dubultots un līdzšinējo 86 eiro vietā turpmāk būs 150 eiro mēnesī par vienu bērnu vecumā no pusotra līdz četru gadu vecumam.

 • Aicinām vecākus pašvaldības mājaslapas sadaļā “Izglītība” iepazīties ar jau iesniegtajām privāto un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2017.gadam, kas sastādītas atbilstoši MK 2015.g. 8.decembra noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”(turpmāk – MK noteikumi).

 • IMG-20170215-WA0011

  Jaunieši kopā ar Pašvaldības policijas inspektoriem devas patruļā, aplūkoja policijas telpas un aprīkojumu, kā arī uzzināja vairāk par policijas darba specifiku.  Tāpat nākamie policisti devās ekskursijā uz Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirkni, lai apskatītu aizturēšanas telpas. Domē jaunieši iepazinās ar domes priekšsēdētāja, Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centra un sabiedrisko attiecību darbu, kā arī paviesojās Ādažu Kultūras centrā.

 • Valdorfa_skolas_zale

  Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā, energoefektīvā sporta zāle, kas ir arī pirmā energoefektīvā sporta zāle Pierīgā, skatei pieteikta nominācijā “Publiskā jaunbūve”.
  Jaunā sporta zāle aprīkota ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām: zemes siltumsūkni, plaknes absorbcijas saules kolektoriem karstā ūdens ražošanai un foto elektriskajām baterijām.

 • DSC_0384

  Pašvaldības bērnudārzs, kas atrodas  Kadagā, aicina bērnus  uz jaukta vecuma (4-6 gadi) bērnu grupām, kurās ir 10 brīvas vietas.

  Kadagas bērnudārzā darbojas astoņas bērnu grupas, kopā 180 bērni. Apmācība notiek valsts valodā. Izglītības process tiek organizēts integrētu rotaļnodarbību veidā, nodrošinot jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi.

 • Berns_2

  No 2017.gada janvāra Ādažu novadā deklarētajiem bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam līdzfinansējums privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs noteikts 242,58 eiro mēnesī līdzšinējo 202,26 eiro vietā. Palielināts arī līdzfinansējums bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei (5 – 7 g) – 212,17 eiro mēnesī līdzšinējo 202,26 eiro vietā.

 • Barikāžu ugunskurs

 • pirmā lapa