a a a

Izglītība

 • Informācija, kas jāiesniedz piesakot bērnu nometnei: bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, bērna vecāku/aizbildņu kontaktinformācija.

 • Iestājpārbaudījumi Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, kā arī dokumentu iesniegšana notiks 21. un 22. augustā. Laiks tiks precizēts, informācija būs pieejama Mākslas un mūzikas skolas mājas lapā www.adazumms.lv . Līdzi jāņem dzimšanas apliecība vai pase un jāaizpilda noteiktas formas iesniegums.

  Skolā tiks uzņemti audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmās:

  • Mākslas nodaļā:  7 g.
 • Jaunmārupes pamatskolas skolnieces šajā mācību gadā uzvarēja volejbola sacensībās, Ādažu vidusskolas puiši – basketbola turnīrā

  Pierīgas novadu 2016./2017. mācību gada skolēnu sporta spēļu kopvērtējumā, tieši tāpat kā pirms gada, vidusskolu grupā uzvarējusi Ādažu vidusskola, bet pamatskolu grupā – Jaunmārupes pamatskola, liecina Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (PIKSP) apkopotie rezultāti.

 • Piedaloties “Zaļā josta” ikgadējā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, skolēniem no visas Latvijas 2016./2017. mācību gadā izdevies savākt vairāk nekā 34,4 tonnas izlietotu bateriju, kas nogādātas pārstrādei. Starp skolām trešie čaklākie bijuši Ādažu vidusskolas audzēkņi.

  Šajā mācību gadā konkurss norisinājās jau vienpadsmito reizi, vides pasargāšanai no bīstamo atkritumu piesārņojuma apvienojot vairāk nekā 74 tūkstošus bērnu no 317 mācību iestādēm.

 • Pieteikšanās uz 144 vietām  šī gada vasaras radošajās darbnīcās ir noslēgusies. Visās 9 ir sasniegts maksimālais dalībnieku skaits – 16 bērni. Visi 175 elektroniski iesniegtie pieteikumi ir izskatīti, izveidoti dalībnieku saraksti un elektroniski nosūtītas atbildes bērnu vecākiem.

  Ņemot vērā, ka pieteikumu skaits bija lielāks kā vietu skaits, ir izveidota datu bāze par bērniem, kurus šoreiz nebija iespējams atbalstīt, bet ir  plānots ar šiem pieteicējiem sazināties, organizējot papildus aktivitātes skolas vecuma bērniem vasaras brīvlaikā.

 • Jau trešo nedēļu paši mazākie Ādažu novada iedzīvotāji aktīvi vingro un dzied, apgūstot jaunas, noderīgas prasmes. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē aprīļa mēnesī sākās jaunas nodarbības, kuru laikā bērni varēs attīstīt prasmes un iemaņas, uzlabojot savu fizisko veselību. Vienpadsmitajā aprīlī notika pirmā vispārattīstošās vingrošanas nodarbība.

 • Foto: Ādažu fotogrāfu biedrība

  Ir noslēgusies skolas vecuma bērnu 2017.gada vasaras radošo darbnīcu programmu izvērtēšana, kā rezultātā esam ieguvuši  visinteresantākās  programmas. Konkursam tika iesniegtas 15 programmas;  no tām 13  ieguva nepieciešamo punktu skaitu , lai konkursa kārtībā pretendētu uz domes līdzfinansējumu atbilstoši “Skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu nolikuma” 7.6.

 • Aicinām 19. aprīlī plkst. 13:30 Ādažu vidusskolā Gaujas ielā 30, A korpusā, 305.telpā (Ķīmijas kabinetā) piedalīties projekta “Garšīgie Likumi” noslēgumā, lai uzzinātu Ādažu jauniešu domas par pārtikas drošību un iesaistītos veselīgā diskusijā!

  Diskutējot ar nozares ekspertiem, Ādažu jaunieši gūs jaunas un praktiskas zināšanas par pārtikas drošību, patērētāju tiesībām, un attiecīgi Eiropas Parlamenta (EP) paveikto šajās jomās. 

 • Foto no 2016.gada radošajām darbnīcām

  Šodien, 10.aprīlī plkst.17.00 noslēdzas Ādažu novada domes izsludinātais vasaras radošo darbnīcu (turpmāk – RD) programmu konkurss, un jau rīt, 11.aprīlī iesniegtās programmas izvērtēs komisija, kas lems par atbalsta piešķiršanu programmu realizācijai.
  Līdzīgi kā pirms gada, skolēnus kopā ar vecākiem aicināsim  iepazīties ar RD programmu saturu domes mājaslapā un pieteikties dalībai, nosūtot pieteikumu izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistei Inārai Briedei uz e-pastu inara.briede@adazi.lv.

 • Ilustratīvs foto. Autors: Ādažu fotogrāfu biedrība

  Enerģiskie, atraktīvie, radošie pedagogi un nometņu vadītāji! Tieši Jūs aicinām kļūt par novada bērnu ceļabiedriem vasarā, piedāvājot savas idejas un to realizāciju bērnu radošajās darbnīcās Ādažu novadā!
  Ādažu novada dome izsludina bērnu un jauniešu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursu ar mērķi iegūt labākās programmas un to realizāciju, kas veicinātu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizētu veselīgu dzīvesveidu, attīstītu komunikācijas prasmes, radošumu un komandas darba iemaņas.

Page 1 of 212