a a a

Gaujas svētki

TIRGOTĀJIEM! Aicinām meistarus un amatniekus, mājražotājus un zemnieku saimniecības ar pašu darinātu, audzētu un gatavotu produkciju pieteikties gadatirgum Ādažu novada svētkos 27.maijā “GAUJAS SVĒTKI ĀDAŽOS” līdz 2017.gada 11.maijam! PIETEIKUMA VEIDLAPA , TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMITIRDZNIECĪBAS TERITORIJA

Līdz Gaujas svētkiem vēl…
Create your own infographics

Ieskats 2016.gada Gaujas svētkos…