a a a

Attīstība

  • Biedrība “Gaujas Partnerība” 2017.gada 20.februārī izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības (turpmāk SVVA) stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1.

  • Atgādinām, ka Ādažu novada dome  28.martā plkst.15.00 Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, organizē konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 2017 informatīvo semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem par projektu idejām, nosacījumiem, projekta pieteikuma sagatavošanu, projektu vērtēšanu un citiem saistītajiem jautājumiem. Lūgums reģistrēties dalībai seminārā līdz 27.martam plkst.12.00, zvanot pa tālr.: 67996086 vai nosūtot dalībnieku kontaktinformāciju uz e-pastu: sanda.kasa@adazi.lv.

  • 18. martā Līvānos norisinājās pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” un Nīderlandes fonda (KNHM) organizēts noslēguma pasākums, kura ietvaros tika prezentēti 2016. gadā pašvaldībās īstenotie veiksmīgākie konkursu iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam „Sabiedrība ar dvēseli” projekti no visas Latvijas.
    2016. gadā konkursus iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam „Sabiedrība ar dvēseli” organizēja 41 pašvaldība, kā rezultātā ar iedzīvotāju un sabiedriskos organizāciju iniciatīvu īstenoti 515 projekti.

  • Ādažu novada dome uzsākusi LEADER projekta “Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā”  īstenošanu.   2016.gada novembrī projekts tika apstiprināts Lauku atbalsta dienestā.
    Projekts izstrādāts, ņemot vērā pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktās priorotātes –  attīstīt gan ikdienas,  gan rekreatīvo (atpūtas) velokustību, palielināt rekreatīvo maršrutu skaitu, popularizējot novadu, kā arī, sadarbojoties ar blakus esošajiem novadiem, veidot savstarpēji saistītus Pierīgas brīvdienu velomaršrutus.

  • Ādažu novada dome izsludina konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” 2017, sniedzot iespēju novada iedzīvotājiem īstenot idejas apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanai. Projektus konkursā var iesniegt sabiedriskas organizācijas (biedrības un nodibinājumi), reliģiskas organizācijas, kā arī nereģistrētas iedzīvotāju grupas. Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada teritorijā un ko viņi paši spēj īstenot.