Izskatās ka jūs izmantojat novecojušo parlūkprogrammu.
Mājas lapas korektai darbībai lūgums izmantot Internet Explorer 10, Firefox 39, Chrome 43 vai jaunākās versijas.

a a a

Attīstība

 • Biedrība “Gaujas Partnerība” 2017.gada 20.februārī izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības (turpmāk SVVA) stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1.

 • Atgādinām, ka Ādažu novada dome  28.martā plkst.15.00 Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, organizē konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 2017 informatīvo semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem par projektu idejām, nosacījumiem, projekta pieteikuma sagatavošanu, projektu vērtēšanu un citiem saistītajiem jautājumiem. Lūgums reģistrēties dalībai seminārā līdz 27.martam plkst.12.00, zvanot pa tālr.: 67996086 vai nosūtot dalībnieku kontaktinformāciju uz e-pastu: sanda.kasa@adazi.lv.

 • 18. martā Līvānos norisinājās pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” un Nīderlandes fonda (KNHM) organizēts noslēguma pasākums, kura ietvaros tika prezentēti 2016. gadā pašvaldībās īstenotie veiksmīgākie konkursu iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam „Sabiedrība ar dvēseli” projekti no visas Latvijas.
  2016. gadā konkursus iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam „Sabiedrība ar dvēseli” organizēja 41 pašvaldība, kā rezultātā ar iedzīvotāju un sabiedriskos organizāciju iniciatīvu īstenoti 515 projekti.

 • Ādažu novada dome uzsākusi LEADER projekta “Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā”  īstenošanu.   2016.gada novembrī projekts tika apstiprināts Lauku atbalsta dienestā.
  Projekts izstrādāts, ņemot vērā pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktās priorotātes –  attīstīt gan ikdienas,  gan rekreatīvo (atpūtas) velokustību, palielināt rekreatīvo maršrutu skaitu, popularizējot novadu, kā arī, sadarbojoties ar blakus esošajiem novadiem, veidot savstarpēji saistītus Pierīgas brīvdienu velomaršrutus.

 • Ādažu novada dome izsludina konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” 2017, sniedzot iespēju novada iedzīvotājiem īstenot idejas apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanai. Projektus konkursā var iesniegt sabiedriskas organizācijas (biedrības un nodibinājumi), reliģiskas organizācijas, kā arī nereģistrētas iedzīvotāju grupas. Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada teritorijā un ko viņi paši spēj īstenot.

 • Ilze Filipova_celiņš ar dobēm

  Šobrīd notiek inženierkomunikāciju izbūve Gaujas ielas posmā no Attekas līdz veikalam “Maxima”. Marta vidū sāksies ielas bruģēšana un gājēju un veloceliņa izbūve, pēc tam – teritorijas labiekārtošana. Lai iela būtu vizuāli pievilcīga visos gadalaikos, sakopsim esošo koku vainagus, kā arī stādīsim jaunus kokus – 18 sarkanos ozolus, 7 purva ozolus, kas papildinās to ozolu skaitu, kas jau bagātīgi aug Ādažu apkārtnē.

 • 55

  Aicinām izteikt viedokli un piedalīties publiskajā apspriešanā par plānoto būvniecību Gaujas ielā 4, Ādaži – tirdzniecības pasāžas paviljoniem. Paviljoni paredzēti kā iznomājamas telpu platības dažādu funkciju tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu sniegšanai.
  Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 2016.gada 31.janvāra līdz 2017.gada 6.

 • DSC_0085_2 Notiek inženierkomunikāciju izbūves darbi Gaujas ielas posmā no Attekas ielas līdz Pirmajai ielai. Transportlīdzekļu un sabiedriskā transporta maršruta kustība netiks slēgta, bet tiks ierobežota gājēju kustība gar vienu ielas malu, "Līgo" laukuma pusē. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
 • Aerotanka_buvnieciba_3

  Pēdējos gados ir novērojama strauja Ādažu novada attīstība. Ādažu novadā attīstās rūpniecības uzņēmumi, kuri ar savu darbību rada jaunas darba vietas, tiek arī būvētas jaunas individuālās un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

  Saistībā ar Aizsardzības ministrijas stratēģijas plānu Ādažu novadā ir uzsākta militārās bāzes paplašināšana, attīstība un militārā personāla skaita palielināšana.

 • ciema-rob_postam_apgr

  Aicinām iepazīties ar Ādažu novada teritorijas attīstību tuvākā nākotnē! Uzsākta teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana .

  2016. gada 22. novembrī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.222 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Page 1 of 212