a a a

Attīstība

  • Ādažu novada dome ir īstenojusi LEADER projektu  “Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā”.

    Projekta ietvaros ir izveidoti trīs publiski pieejami velo infrastruktūras objekti, kuros ir uzstādīti  velostatīvi, velopumpji un velosipēdu remontu stendi. Katrā objektā ir izvietoti arī informatīvie stendi, nodrošinot informāciju par apskates objektiem un velomaršrutiem Ādažu novadā.

  • Arī šogad turpinām tradīciju un Latvijas Valsts svētku pasākuma laikā godināsim novadniekus, kas dara vairāk, kā to prasa pienākums, iedvesmo citus vai ik dienas veic mazos varoņdarbus, kas kādam citam ir milzu palīdzība grūtā brīdī. Palīdzi pamanīt mums tādus brīnišķīgus cilvēkus un kopā pateiksim viņiem PALDIES!

  • No jūnija līdz septembrim vairākas nereģistrētas iedzīvotāju grupas (turpmāk – NIG), kā arī nevalstiskas organizācijas saviem spēkiem iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros Ādažu novadā īstenoja 21 brīnišķīgu projektu apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanai fiziskajā un sociālajā jomā. Tika īstenoti 8 teritorijas labiekārtošanas projekti, kā arī 13 projekti izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai.

  • Muižas ielas rūpnieciskās apbūves zonā projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas  infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas  pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” ietvaros būvnieks veic  ūdens un kanalizācijas spiedvadu izbūvi pa Jaunceriņu, Vectiltiņu un Katlapu ceļiem.

    Muižas ielā tiek veikta asfaltbetona seguma  frēzēšana un  lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve.