Atgādinām – kūlas dedzināšana var apdraudēt īpašumus, veselību un dzīvību!

16.03.2017.

Līdz ar pavasarīga laika iestāšanos, aizvien vairāk iedzīvotāju pievēršas savas sētas un apkaimes sakopšanai un, lai atbrīvotos no pērnās nepļautās zāles, ķeras pie kūlas dedzināšanas. Ādažu pašvaldības policija atgādina – kūlas dedzināšana ir bīstama un administratīvi sodāma! Kūlas ugunsgrēku nevar kontrolēt, jo vēja un citu apstākļu ietekmē, degšanas virziens var mainīties, liesmas var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām un citām vietām. Turklāt iepriekšējā pieredze rāda, ka ugunsdzēsēju noslodze pavasarī pieaug daudzkārtīgi, tāpēc palīdzības saņemšana uguns nelaimes gadījumā var būt problemātiska.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 179.panta ceturto daļu par kūlas dedzināšanu pienākas naudas sods fiziskām personām no 280 līdz 700 Eiro. Atbilstoši LAPK 51.panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, pienākas naudas sods fiziskām personām no 140 līdz 700 EIRO, bet juridiskām personām – no 700 līdz 2900 Eiro. Saskaņā ar LAPK 210.pantu pašvaldību administratīvās komisijas ir tiesīgas izskatīt šā kodeksa 51.panta otrajā daļā un 179.panta ceturtajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.
Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku īpašumus, veselību un dzīvību, tādēļ sargāsim viens otru un dabu! Aicinām savu brīvo laiku izmantot ar apdomu, lai atpūstos kopā ar ģimeni, sakoptu saimniecības un priecātos par pavasari, neapdraudot sevi un tuviniekus, kā arī savu un citu cilvēku īpašumus.

 

NB! Lai izsauktu kādu no avārijas dienestiem, jāzvana glābšanas dienestam, tālr. 112. Tas ir bezmaksas zvans, operators savienos ar atbilstošo palīdzības dienestu.