Aicinām pieteikties bērnu vasaras radošajām darbnīcām

20.04.2017.

Foto: Ādažu fotogrāfu biedrība

Ir noslēgusies skolas vecuma bērnu 2017.gada vasaras radošo darbnīcu programmu izvērtēšana, kā rezultātā esam ieguvuši  visinteresantākās  programmas. Konkursam tika iesniegtas 15 programmas;  no tām 13  ieguva nepieciešamo punktu skaitu , lai konkursa kārtībā pretendētu uz domes līdzfinansējumu atbilstoši “Skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu nolikuma” 7.6. punktam. Rezultātā Ādažu novadā deklarētajiem skolēniem (no  7 līdz 12 gadu vecumam) tiks  īstenotas   9 piecu dienu radošās darbnīcas, piedāvājot izvēlēties bērna interesēm un vecuma grupai atbilstošāko. Aicinām iepazīties ar piedāvātajām  radošajām darbnīcām un veikt reģistrāciju, nosūtot   informāciju uz e-pasta adresi inara.briede@adazi.lv  šādā  secībā: 1.bērna vārds, uzvārds,2. dzimšanas gads, 3.deklarētās dzīvesvietas adrese, 4. skola un klase, 5. 1.izvēlētā RD un datums, 6. 2.izvēlētā RD un datums, 7. bērna vecāka kontakttālrunis saziņai gadījumos, ja izvēlētajā(s) RD jau būs sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.   Vēršam vecāku uzmanību, ka maksimālais bērnu skaits vienā radošajā darbnīcā  -16, minimālais – 12. Vecāku līdzfinansējums par vienu 5 dienu posmu – 25 eiro. Šai summā iekļauta ēdināšana.

Radošās darbnīcas